torsjö live vers2

Hässleholm utmärker sig med fler coronasmittade

Hässleholm utmärker sig med fler coronasmittade

Antalet konstaterat smittade med covid-19 ökar mer i Hässleholm än i flertalet skånska kommuner. På tisdagen hade totalt 98 personer hemmahörande i Hässleholm bekräftats smittade, enligt Region Skånes lägesbild. I betydligt större Kristianstad redovisades 72 fall. Statistiken påstås från och med idag visa samtliga konstaterade fall, men det gäller “oavsett man är patient eller vårdpersonal”, både inom sjukvård och omsorg, alltså inga andra.

Den 10 juni visade Region Skånes veckovisa lägesbild totalt 51 smittade i Hässleholm och 42 i Kristianstad. Då ingick inte vårdpersonal utan enbart patienter på sjukhus eller vårdtagare inom omsorgsverksamhet. Tidigare ingick enbart personer som var inlagda på sjukhus eller bodde på äldreboende. Nu är det alltså tanken att alla ska ingå. Därför är det svårt att jämföra siffrorna över tid.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Sett till invånarantal har Helsingborg med 521 fall på cirka 148 000 invånare störst andel bekräftat smittade i Skåne, 0,35 procent. Hässleholm med 52 000 invånare har dock större andel, 0,19 procent, än både Lund och Kristianstad och bara något mindre andel än Malmö.

Region Skåne har i sina dagliga pressbulletiner den senaste tiden konstaterat att Skåne haft en jämförelsevis låg smittspridning. En utökning av provtagningen pågår, främst bland vårdpersonal, vilket avspeglar sig i statistiken. Men den större ökningen i just Hässleholm kan knappast förklaras med att fler testas.

Allt fler bekräftas smittade av covid-19 när antalet tester ökar. I Hässleholm är ökningen särskilt stor. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

På måndagen meddelade Region Skåne att ett 30-tal nya fall av covid-19 konstaterats bland ungdomar i åldern 18-20 år i Skåne.

– Bland dem som är i den åldersgruppen ser vi en tendens till att det kan ha skett en smittspridning, säger biträdande smittskyddsläkare Marianne Alanko Blomé i pressmeddelandet.

Smittskydd Skånes bedömning är att det ökade antalet fall bland unga kan vara kopplat till de senaste veckornas studentfirande. Det framgår inte om det är särskilt många i Hässleholm. De flesta som smittats på studentfester har nog inte heller upptäckts ännu.

Ökningen av unga smittade av covid-19 tros bero på den senaste tidens studentfester. Bilden är tagen vid ett tidigare års studentfirande. Foto: Urban Önell

– I och med inkubationstiden för covid-19, kan vi eventuellt förvänta oss ett ökat antal fall bland unga den närmsta tiden. Vi följer utvecklingen noggrant och vi vill inför midsommar lyfta fram att det är viktigt att man inte sänker garden nu. Detta gäller generellt inför sommarens andra kalas och festligheter – glöm inte att följa riktlinjerna. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom. Den som är ung blir troligtvis inte svårt sjuk, men kan smitta andra som kan bli det, säger Marianne Alanko Blomé.

Antalet konstaterade fall av covid-19 i Skåne var på tisdagen 2 350 (2 312 på måndagen). 54 personer vårdades på sjukhus (64), varav 15 i intesivvård (14) och totalt 231 hade avlidit (229).

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se