torsjö live vers2

Det okränkbara värdet är grunden för vårt samhälle

Det okränkbara värdet är grunden för vårt samhälle

INSÄNDARE. Som Kristdemokrat är individen och dess okränkbara värde oerhört viktigt. Principen om att alla individer har samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra skapar en form av tillit och trygghet till vårt samhälle.

Däremot hade vi ljugit om vi sagt att denna trygghet inte rubbats av 2017, 2018 och 2019 brottsliga utveckling. Sprängningar, skjutningar och våldsbrott blev under dessa tre åren allt vanligare och till slut fick man en känsla av att rättsstaten höll på att lösas upp och laglösheten hade vunnit. Alarmistiska inlägg i tidningar och sociala medier fortsatte spä på känslan av hopplöshet. Spola fram till 2020 och den rättsliga situationen är fortfarande ohållbar och i skuggan av Corona har våldet fortsatt.

Krisen har emellertid visat att civilsamhället kan stötta varandra vilket är fundamentalt viktigt för att helskinnat ta oss igenom detta. Här i Hässleholm kan vi se hur hyresvärdar är villiga att kompromissa med hyrorna, hur allt fler väljer att handla lokalt, samt hur kommunen väljer att revidera sitt handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv så fler kan få stöd till sin verksamhet. Bidrag för att hålla föreningar vid liv utlovas och anstånd beviljas till företag för att säkerhetsställa deras likviditet.

Det är dessa fantastiska initiativ som återigen påvisar hur människan är en varelse fylld med värme och medkänsla. I tider där Sverige som nation testas som hårdast, så är det upp till civilsamhället att enas och hjälpas åt.

Dock så är det inte bara i krissituationer som vi måste enas. När Coronavinden har blåst förbi så är det dags för civilsamhället att återigen göra sitt ytterst för att få bukt på de problem som Sverige och Hässleholm fortsatt står inför. Arbetslöshet, social utsatthet och ensamhet finns fortfarande kvar. Vardagliga handlingar som att ringa en gammal vän eller släkting kan minska ensamheten. Att dela en Facebook status från en nyexaminerad student som söker jobb kan leda till ett jobb och att bjuda en ledsen kamrat på en kaffe kan lindra ett brustet hjärta.

Det är tillsammans som vi kan lösa livets stora utmaningar, Coronakrisen är ett bevis på detta.

Simon Berneblad, ordförande, Kristdemokratiska

ungdomsförbundet i Nordöstra Skåne.

Paula Bon, 1:e vice ordförande, Kristdemokratiska

ungdomsförbundet i Nordöstra Skåne.

André Lådö, ledamot, Kristdemokratiska

ungdomsförbundet i Nordöstra Skåne.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se