torsjö live vers2

Färre nya fall av covid-19 i Skåne och Hässleholm

Färre nya fall av covid-19 i Skåne och Hässleholm

Antalet nya fall av bekräftad covid-19 i Skåne minskade under förra veckan, enligt Region Skånes statistik som presenterades på tisdagen. Hässleholms kommuns omsorgsverksamheter rapporterar inga pågående fall. Här finns inte heller något av de 91 äldreboenden där Inspektionen för vård och omsorg nu ska göra en fördjupad granskning för att se om de äldre fått den vård och behandling för covid-19 som de haft rätt till.

IVO:s rapport som redovisades på tisdagen visar bland annat att vissa kommuner haft en stor andel av dödsfallen i viruset på äldreboenden, att alla äldre inte fått en individuell läkarbedömning och att några regioner har gjort generella bedömningar om att äldre inte skulle få sjukhusvård, trots behov.

Omsorgen i Hässleholms kommun har inte haft något pågående bekräftat fall av covid-19 sedan i torsdags.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Vi är väldigt tacksamma för att vi inte har någon smitta på boendena, säger verksamhetschef Kenneth Persson.

Dock rapporterades den 1 juli 27 misstänkta fall där vårdtagare vårdas med barriärvård i väntan på provsvar till Socialstyrelsen.

– Vi ligger ungefär på den nivån vecka efter vecka. Så fort någon har misstänkta symptom sätter vi in barriärvård, säger Kenneth Persson.

Omsorgen i Hässleholms kommun har inga pågående sjukdomsfall av covid-19, men 27 misstänkta fall som väntade på provsvar rapporterades i förra veckan. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Han bedömer att sjukfrånvaron bland personalen också är normal. Det innebär sju-åtta procents frånvaro.

– Vi har en stabil situation totalt sett. Men semesterperioden är extra känslig och de vikarier vi har är redan inne som semestervikarier, så vi har mindre marginaler, säger han.

Han konstaterar att det inte går att andas ut än.

– Men det ser positivt ut, säger han.

IVI:s tillsyn av äldreboendena hade fokus på om covid-19-patienter på äldreboenden fått individuell bedömning av läkare och vård och behandling enligt den. Underlaget kommer främst från intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna och hälso- och sjukvårdsdirektörer i regionerna. Sjuksköterskorna anser, trots att regionerna utökat tillgången till läkarkontakt på boendena, att det behövs bättre kontakt med och stöd från regionerna.

Enligt IVO:s tillsyn är nästan 70 procent av dödsfallen i covid-19 på äldreboenden koncentrerade till 40 kommuner. Många kommuner visade sig inte ha tillräckliga förutsättningar för individuell bedömning och behandling av covid-19 på äldreboenden. I de utpekade 40 kommunerna hade bara 60 procent fullständiga förutsättningar för detta, i övriga 250 kommuner 67 procent.

– Vi bedömer att förutsättningarna för individuell bedömning och behandling generellt är relativt goda, och framför allt har läget förbättrats under pandemins gång. Men det finns ett mindre antal kommuner och boenden där vi fått indikation på att vård och behandling inte alltid har genomförts på rätt sätt eller där det finns betydande risk för att så inte sker, säger Sofia Wallström, generaldirektör IVO, i ett pressmeddelande.

IVO ska nu fördjupa tillsynen vid 91 boenden med vad som kallas förhöjd riskprofil. Patientjournaler för smittade och avlidna under tiden februari-juni ska granskas och ansvariga sjuksköterskor vid boendena ska intervjuas.

– Vi ska granska om de fått den vård de behövt utifrån det medicinska tillståndet, säger Cacilia Holm på IVO:s presstjänst.

Sex av dessa boenden ligger i Skåne, två i Kristianstad, två i Malmö och två i Burlöv.

Båstad kommun var den skånska kommun som hade flest nya fall per 100 000 invånare under förra veckan, 26 stycken. Övriga kommuner hade under 20. Hässleholm hade 17. Totala antalet konstaterat smittade hemmahörande i Hässleholms kommun sedan den 15 mars var på tisdagen 160, vilket är 9 fler än för en vecka sedan.

Antalet nya konstaterade fall av covid-19 i Skåne vecka 27. Källa: Region Skåne

Totala antalet nya smittade i Skåne under förra veckan var 144. Veckan dessförinnan var siffran 311. Provtagningen minskade märkligt nog, men minskningen av antalet smittade är ändå tydlig. Antalet provtagna var 5 592 vecka 26 och 5 253 vecka 27.

Självtesterna, som började i fredags, gav fyra procent positiva svar första dagen. 437 personer lämnade in test. Sex procent av proverna gick inte att bedöma och ska analyseras om.

Antalet inlagda på sjukhus för covid-19 i Skåne är nu 16, varav 5 på intensivvårdsavdelning. Antalet avlidna var 259. Totala antalet konstaterat smittade i Skåne var på måndagen 3 185.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se