torsjö live vers2

Sommarlov ur ett annat perspektiv

Sommarlov ur ett annat perspektiv

INSÄNDARE. Under våren förändrades vår vardag. Hårt arbetande människor blev entledigade från sina jobb, samhället stängdes ner och gymnasieungdomarna fick i större utsträckning bedriva sin utbildning från hemmet. Ångesten både hos barn och vuxen är stor. Glädjen om studenten, sommarlov och sommarjobb vattnades tunt ut när utsprånget saknade glada familjemedlemmar, sommarjobbet drogs in och resan med familjen avbokades.

För de flesta är åtminstone sommarledigheten ett tröstpris, men det finns många barn och ungdomar som fasar inför loven. De familjer som redan innan var otrygga blir ännu mer pressade under den rådande pandemin. Rädslan för de föräldrar som dricker för mycket under en vanlig tisdag, rädslan över att bli slagen eller bortgift, är tre dimensioner av en verklighet som många barn får uppleva. Det behöver nödvändigtvis inte heller bara vara barnen som känner stor oro, som förälder är det enkelt att känna sig maktlös och otillräcklig. Att inte kunna erbjuda sina barn det andra barn får är en enorm stress för en redan utsatt person.

Kristdemokraterna tror på en stark och trygg familj, men ibland kan familjerna behöva hjälp för att bli starkare. Det finns olika sätt att hjälpa en familj och Kristdemokraterna har på nationellnivå har lagt fram flera olika förslag för att hjälpa de familjer som befinner sig på ytterkanten av samhället.

Ett extra jobbskatteavdrag och förhöjd barndel i bostadsbidraget kommer underlätta för familjerna där ekonomin är tuff. Bris bör få 10 miljoner extra så de barn som känner sig otrygga ska få hjälp. För de barn som lever i hedersförtryck ser vi att polisen ska få utökade resurser så att även dessa kan få leva ett normalt liv, borta från den religiösa extremismens hårda grepp.

Arbetet mot ett tryggt samhälle finner vi inte bara i ekonomisk ersättning eller via satsningar på nationellnivå. Det lokala arbetet i kommunen måste fortsätta för att fånga upp dem ungdomarna som glider allt längre ifrån samhället. Dessa ungdomar måste erbjudas alternativa aktiviteter för att åter kunna strukturera sina liv. Detta kan enklast göras om de introduceras till nya umgängen, förslagsvis via aktiviteter som helst inte är avgiftsbelagda.

Den ekonomiska barriären ska inte vara ett hinder för de få, men utsatta ungdomarna. Vi unga Kristdemokrater vill se stabila förutsättningar för alla ungdomar.  

Simon Berneblad, Ordförande KDU Nordöstra Skåne.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Paula Bon, Vice ordförande KDU Nordöstra Skåne.

André Lådö, ledamot KDU Nordöstra Skåne.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se