torsjö live vers2

Varför ser det ut som det gör?

Varför ser det ut som det gör?

INSÄNDARE. Med utgångspunkt från den redovisning som nedan följer beträffande bensinpriset finns anledning till några reflektioner.

Skatt på bensin i April 2020. Energiskatt: 4,10 kronor per liter, Koldioxidskatt: 2,59. kronor per liter, Moms på skatten: 1,67. kronor, Moms på bensinen: 0,86 kronor. Således utgör skatten totalt på en liter bensin kronor 9.22!

Att denna typ av beskattning får i hög grad negativa konsekvenser för många skattebetalande ”människor” i vårt land torde stå utom allt tvivel. En förödande urbanisering pågår och har länge pågått i vårt land. Samhällelig och annan service på den landsbygd politikerna säger sig värna om är på många ställen i vårt land på väg att helt försvinna. Bilen är således nu i än högre grad för många människor i Sverige ett nödvändigt redskap för att ta sig till jobbet, inhandla sin daglig spis, söka vård och så vidare. Således kan var och en räkna ut att med den typ av beskattning för vilken ovan redovisats människors möjlighet att få sina basala behov tillgodosedda försvårats. För detta bär våra i många fall unga alltför unga så kallade politiker ett oeftergivligt ansvar. Detta parat med att vår representativa demokrati har sett sina bästa dagar och en tredje statsmakt i synnerhet SVT för vilken ”politisk korrekthet” i stället för att redovisa kalla fakta tycks ha varit och ännu är en ledstjärna. Undertecknad har nämnt det tidigare men upprepar att lokalpressen utgör en viktig del av det fria ordets upprätthållande. Detta med sin dagliga lokala rapportering nära sina läsare och också med läsarnas möjlighet att göra sin röst hörd på lokaltidningarnas insändarsidor. Politikerna har på eget bevåg utan att söka väljarna stöd sålt ut våra gemensamma tillgångar, låtit hundratusentals människor okontrollerat strömma in över våra gränser och så vidare. Detta med konsekvenser de flesta av oss nu kan se oaktat den i många stycken indoktrinerade tredje statsmakt som ovan nämnts.

Karl-Olof Arnstberg är en svensk etnolog, författare och debattör med intressanta synpunkter på demokratin. Sök på nätet! Arnstberg påpekar att demokratin främst är en ”teknik” att tillsätta och avsätta ledare exempelvis vid allmänna val. Folkviljan (demokratin) kan också komma till tals vid folkomröstningar. Dylika tycks dock våra politiker inte ha något större intresse av. Demokratin i sin egenskap av teknik tycks vara i trängande behov av en upprustning. Demokratiutredningar har som undertecknad tidigare nämnt tillsatts. Slutsatsen av dessa utredningar skulle kunna sammanfattas i uttrycket ”goddag yxskaft”.

Till sist Paul Vale’ry:”Politik är konsten att hindra människor att blanda sig i det som angår dem.”

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se