torsjö live

Miljökontorets rutin följdes inte vid larm om hinna på sjön

Miljökontorets rutin följdes inte vid larm om hinna på sjön

Miljökontoret informerade inte Hässleholms vatten om anmälan om den gelatinliknande hinnan på Finjasjöns yta förrän Frilagt ringde nästan en vecka senare.

Kommunens miljökontor agerade inte enligt sin egen rutin vid anmälan om en märklig gelatinliknande hinna på Finjasjöns yta, något som kan ha orsakats av ett utsläpp från reningsverket.

– Normalt brukar vi skicka klagomål till dem som kan vara ansvariga så att de får reda på det, säger Carina Westerlund, vikarierande miljöchef.

Hon har ingen förklaring till varför miljökontoret inte ställde några frågor till reningsverket om det underhållsarbete som skedde just den vecka då den tjocka hinnan syntes på vattenytan, inte heller varför Frilagt inte fick information om det.

Reningsverksexperten Per-Åke Fagrell föreslår badförbud och fiskeförbud tills det utretts vad som förorenat sjön.

Frilagt berättade för några dagar sedan om det gelatinliknande skiktet som bredde ut sig över vattenytan minst 100 meter ut i sjön, med utgångspunkt från Maglekärsbäcken där Hässleholms reningsverk har sitt utsläpp. Det skedde i juni, under vecka 24. Både miljökontoret och länsstyrelsen hävdade att det handlade om en alg eller något annat naturligt och avfärdade anmälan och bilder från Linus Jepsson, en av flera personer som reagerade på fenomenet.

Torsdagen den 11 juni kontaktade han båda myndigheterna. Men inte förrän Frilagt ringt miljökontoret, den 17 juni, mejlade miljöinspektören Hässleholms vatten, frågade om det varit någon driftsstörning, ändring av skötsel eller likande och bifogade bilderna och beskrivningen av hinnan som länsstyrelsen skickat till miljökontoret “i egenskap av tillsynsmyndighet” den 11 juni. Detta var alltså inte enligt miljökontorets rutin.

Carina Westerlund menar att det är viktigt att klagomål skickas vidare till ansvariga så att de får information.

– De vill ha det och vi ska göra det. Sedan kanske det inte alltid sker på dagen, säger hon.

Svaret från Hässleholms vatten blev att ingenting hänt. Inga följdfrågor har ställts.

MIljökontoret har inte ställt några följdfrågor till ansvariga för reningsverket. Foto: Berit Önell

Enligt Carina Westerlund har handläggaren berättat att Linus Jepsson sagt att han skulle ringa om fenomenet uppstod igen.

– Han skulle ringa så att vi skulle hinna ta prov. Vad jag förstod var det redan borta när han ringde, säger Carina Westerlund.

Hon tror inte att det är möjligt att ta prov som visar något när problemet inte längre syns.

– Då får det vara något väldigt speciellt för att man ska kunna avgöra det, säger hon.

Carina Westerlund känner till att Hässleholms vatten informerat om det planerade underhållsarbetet på eftersedimenteringsbassängerna vecka 24. Hon vet inte varför inga frågor ställdes om det efter anmälan om hinnan på sjön.

– Vi har granskat det de lämnade in och ansåg inte att det behövde kompletteras. Vi har inte krävt någon separat redovisning, förklarar hon.

Vad hon vet är ingen uppföljning aktuell.

Även under veckorna 20-23 gjordes ett underhållsarbete på reningsverket. Då byttes en slamcentrifug ut. Denna avvattnar slammet efter att det förtjockats med polymer, mikroplast. Miljökontoret har inte fått in någon information eller anmälan om detta projekt.

Carina Westerlund berättar att anmälan bara behöver göras om ett arbete misstänks kunna leda till utsläpp som är skadliga för hälsa eller miljö.

– Normalt löpande underhåll utan risker behöver inte anmälas. Det kan ju hända att de har bedömt denna som normalt löpande underhållsarbete, jag vet inte, förklarar hon.

Reningsverkets chef Jan Sjöström bekräftar att det handlade om “normalt maskinutbyte” till ny utrustning med identisk funktion som inte anmäls till miljökontoret. Något litet arbete är det dock knappast.

– Under utbytestiden användes våra slamvassbäddar för slamhanteringen, skriver han i ett mejl till Frilagt.

I ett tidigare mejl förklarade han att vattenfasen från centrifugen går tillbaka till inkommande, vilket bör betyda att vattnet går igenom verkets hela reningsprocess.

Då skrev han också att det varken kan vara slam eller polymer som läckt från reningsverket, vilket Per-Åke Fagrell misstänkte.

– Slam tar sig inte igenom sandfiltren och polymer används inte på vattenfasen i Hässleholms reningsverk, skrev Jan Sjöström då.

Han förklarade även att kvartalsrapportens uppgift om filtrerat vatten innebär det vatten som går ut från reningsverket efter att ha passerat alla reningssteg, men inte gått igenom Magle våtmark. Näringsinnehållet i detta överskred enligt rapporten inte tillståndets gränsvärden, men totalfosfor låg under vecka 24 på 0,28 mg per liter, vilket är betydligt högre än veckorna före och efter och det högsta hittills i år.

Per-Åke Fagrell är fortfarande övertygad om att det gelatinliknande ytskiktet kommer från reningsverket och utifrån bilderna bedömer han att det rör sig om ett större utsläpp.

– Det är inga alger. Utan analys är det omöjligt att befästa vad, eller vilket/vilka ämnen, som döljer sig i den förorening bilden avslöjar. Det vore på sin plats att ta vattenprover, för analys. Nu har ju Finjasjön snabb omsättning. Men det bör finnas mätbarhet i ett vattenprov, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Han är skeptisk till Hässleholms vattens förklaringar.

– Det framgår ganska klart att verkets personal mörkar/döljer vad som egentligen lämnat verket och därmed förorenat Finjasjön. Badförbud och fiskeförbud skulle vara på sin plats för att skydda allmänheten, fram tills det klargjorts vad som förorenat sjön, skriver han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel:

2020-07-23 Utsläpp kan ha orsakat tjock hinna på Finjasjöns yta

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se