torsjö live

Ta ansvar och skyll inte på kommundirektören!

Ta ansvar och skyll inte på kommundirektören!

INSÄNDARE. Lars Johnsson (M) slingrar sig och visar prov på dåligt ledarskap. Han försöker svära sig fri från sitt ansvar beträffande avskedandet av såväl tidigare skolchefen som nu senast omsorgschefen. Han skriver att: ”Det är kommundirektören som fattar den typen av beslut.” Nej Lars Johnsson, kommundirektören är visserligen den som får stå för de rent formella och praktiska delarna vid avskedandet av förvaltningschefer men, det är du och de andra två kommunalråden i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som har makten och de som fattar det egentliga beslutet i frågan. Härvidlag gäller majoritetsbeslut.

Bildligt talat kan man säga att KSAU är den dömande makten (domstolen) och kommundirektören är den verkställande (bödeln). Nu skyller Lars Johnsson fegt på sin kommundirektör. Är det detta som motiverar kommundirektörens höga lön, att han lojalt ska verkställa, och därtill formellt ta ansvar för, de obekväma och kostsamma avskedanden som ni yrkespolitiker är ansvariga för?

Jag konstaterar att Lars Jonsson inte svarat på någon av mina tidigare frågor. Upprepar därför två av dem här:

  1. Hur motiverar du att du beslutat att kraftigt höja kommundirektör Bent-Arne Perssons lön till 102.500 kronor i månaden?
  2. Har socialnämndens ordförande Robin Gustafsson (KD) fått sitt arvode sänkt efter att han blivit fråntagen väsentliga delar av sina uppdrag och ansvarsområden?

Visa nu att du har mod att enkelt och begripligt svara på dessa raka frågor. Det förväntar sig säkert medborgarna vilka är de som får bekosta dina excesser i lönedrivande beslut och avskedanden som sammantaget lett till avgångsvederlag i mångmiljonklassen. Visa lite ledarskap för en gångs skull och ta ansvar. Glid inte undan utan ge tydliga svar på mina två enkla och raka frågor.

Björn Widmark
Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se