torsjö live vers2

Viss distansundervisning på Hässleholms Tekniska Skola

Hässleholms tekniska skola.

Det blir, åtminstone till viss del, fortsatt distansundervisning för gymnasieeleverna på Hässleholms Tekniska Skola. Orsaken är att man vill undvika trängsel i kollektivtrafiken och därmed minska risken för smittspridning. En stor del av den gångna vårterminen hade samtliga elever på skolan distansundervisning. Den här gången begränsas det till årskurserna 2 och 3 och varannan dag. […]

Sösdalaborna tar själva över simhallen?

Simhallsfrågan i Sösdala är långt ifrån avgjord. Nu har en intressegrupp, med stöd av m-politikern Jörgen K Nilsson, bildats för att undersöka möjligheten att på privata initiativ renovera och öppna simhallen. Jörgen K Nilsson säger sig ha fått ett muntligt löfte av tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (m) att kommunen är öppen för alla förslag. […]