Viss distansundervisning på Hässleholms Tekniska Skola

Hässleholms tekniska skola.

Det blir, åtminstone till viss del, fortsatt distansundervisning för gymnasieeleverna på Hässleholms Tekniska Skola. Orsaken är att man vill undvika trängsel i kollektivtrafiken och därmed minska risken för smittspridning. En stor del av den gångna vårterminen hade samtliga elever på skolan distansundervisning. Den här gången begränsas det till årskurserna 2 och 3 och varannan dag. […]

Sösdalaborna tar själva över simhallen?

Simhallsfrågan i Sösdala är långt ifrån avgjord. Nu har en intressegrupp, med stöd av m-politikern Jörgen K Nilsson, bildats för att undersöka möjligheten att på privata initiativ renovera och öppna simhallen. Jörgen K Nilsson säger sig ha fått ett muntligt löfte av tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (m) att kommunen är öppen för alla förslag. […]