Viss distansundervisning på Hässleholms Tekniska Skola

Under en stor del av den gångna vårterminen hade eleverna på HTS distansundervisning. När det nya läsåret börjar blir det distansundervisning för eleverna i årskurs 2 och 3 varannan dag. Foto: Berit Önell

Det blir, åtminstone till viss del, fortsatt distansundervisning för gymnasieeleverna på Hässleholms Tekniska Skola. Orsaken är att man vill undvika trängsel i kollektivtrafiken och därmed minska risken för smittspridning.

En stor del av den gångna vårterminen hade samtliga elever på skolan distansundervisning. Den här gången begränsas det till årskurserna 2 och 3 och varannan dag. Däremot kommer eleverna i årskurs 1 att ha all sin undervisning förlagd till skolan.

I ett pressmeddelande påtalar förvaltningschefen Rolf Bengtsson att Hässleholm, liksom andra kommuner, hela tiden arbetar för att minska riskerna för spridning av covid-19 i kommunens skolor och förskolor.

-Den risk som har påtalats som den tyngsta när gymnasieskolan åter öppnar upp sina lokaler för undervisning är elevernas resor till och från skolan med tåg och bussar, säger han.

-Skånetrafiken har därför uppvaktat kommunerna för att de ska vidta åtgärder så att resandet minskar under de mest belastade tiderna.

Hässleholms kommuns bidrag från läsårsstarten blir alltså att eleverna i årskurs 2 och 3 på Hässleholms Tekniska Skola kommer att ha distansundervisning varannan dag.

Beslutet om distansundervisning gäller dock inte eventuell arbetsplatsförlagd utbildning utan denna kommer att genomföras som planerat. Beslutet gäller heller inte eleverna i årskurs 1 som kommer att ha all sin undervisning förlagd till skolan.

Gert Jacobsson

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com