torsjö live vers2

Sösdalaborna tar själva över simhallen?

Sösdalaborna tar själva över simhallen?

En intressegrupp har bildats för ett eventuellt privat övertagande av simhallen i Sösdala. Här ses medlemmarna samlade utanför simhallen tillsammans med m-politikern Jörgen K Nilsson. Främre raden fr v Björn Holgersson, Millan Persson, Oddvar Otetileu, Jörgen K Nilsson och Nils Nilén, Bakre raden fr v Peter Persson, Håkan Månsson, Kjell Anehall och Ingrid Jägerhed. Foto: Gert Jacobsson

Simhallsfrågan i Sösdala är långt ifrån avgjord. Nu har en intressegrupp, med stöd av m-politikern Jörgen K Nilsson, bildats för att undersöka möjligheten att på privata initiativ renovera och öppna simhallen. Jörgen K Nilsson säger sig ha fått ett muntligt löfte av tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (m) att kommunen är öppen för alla förslag.

Vad kan sösdalaborna själva göra för att lösa simhallsfrågan? Går det att ordna med privata alternativ? Det är frågor som Jörgen K Nilsson ställt sig själv. Och nu har han fått svar. En intressegrupp där bland andra simklubbens ordförande Millan Persson och Oddvar Otetileu, ägare till vikingabyn i Vätteryd och Vittfarna café, ingår har nu bildats för att driva frågan vidare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-För alla i Sösdala, de boende, föreningarna, skolbarnen, var stängningen av simhallen ett olyckligt beslut, säger Jörgen K Nilsson.

Han och de andra i intressegruppen pekar på att det finns en rad privata initiativ i kommunen som visat sig fungera alldeles utmärkt, till exempel padelhallen i Tyringe,

-Det finns så klart många aspekter som måste vägas in innan vi kan gå vidare men jag tror att det går att hitta en lösningen som gynnar alla – även kommunen, menar Oddvar Otiteleu.

Och Jörgen K Nilsson är övertygad om att privata aktörer har möjligheten att hitta lösningar som är betydligt mer ekonomiskt fördelaktiga än vad kommunen klarar av med offentlig upphandling. Med det menar han att den offentliga upphandlingen driver upp kostnaderna.

Enligt kommunens beräkningar skulle det kosta i runda tal 70 miljoner kronor att renovera simhallen. Pengar som, enligt kommunen, inte finns och därav stängningen.

-Jag är övertygad om att det med privata aktörer går att hitta lösningar som är betydligt billigare, menar Oddvar Otiteleu.

Han ser också ett symboliskt värde i att kommunen lämnar tillbaka simhallen till ortsborna.

-Generöst av kommunen kan man tycka, men samtidigt känns det lite som att man lämnar ifrån sig ett problem, inflikar Millan Persson som dock är odelat positiv till ett privat övertagande.

Förhoppningen är så klart att också få kommunen som hyresgäst, främst då det gäller skolbarnen i Sösdala.

Några konkreta planer på hur det hela ska lösas och finansieras finns inte i dagsläget men det är något som intressegruppen nu ska jobba vidare på.

-Jag hoppas att se något konkret från intressegruppen fram emot årsskiftet, säger Jörgen K Nilsson som tror att en definitiv lösning på frågan kan vara klar under 2021.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se