torsjö live vers2

Antalet nya smittade ökar i Skåne

Antalet nya smittade ökar i Skåne

Antalet nya smittade med covid-19 fortsätter att öka i Skåne. Det visar den senaste provtagningsstatistiken. Också antalet inlagda på sjukhus visar nu en tendens att stiga även om det fortfarande är på en låg nivå.

Under förra veckan konstaterades 184 nya skånska smittade, vilket innebär ett snitt på drygt 25 fall per dag. Hittills den här veckan har antalet fortsatt att stiga och motsvarar nu cirka 35 fall per dag.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Antalet nya fall av covid-19 ökar i Skåne, enligt Region Skånes statistik.

I dagsläget är 14 patienter med covid-19 inlagda på de skånska sjukhusen, varav fyra vårdas på intensivvårdsavdelning.

– Den stadiga stigningen både av antalet smittade och antalet inlagda patienter tyder på en ökad samhällsspridning, säger Mattias Waldeck,
biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Däremot ser vi i nuläget inga tydliga tecken på särskilda klusterbildningar, utan det är en relativt jämn spridning i Skåne.

De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet smittade i bland annat gruppen äldre tonåringar och unga vuxna. Även om få unga människor blir allvarligt sjuka av covid-19 så finns alltid risken att man smittar andra som befinner sig i någon av riskgrupperna.

-Vi måste alla fortsätta med att hjälpas åt för att minska smittspridningen.

Samtidigt med skolstarten kommer också många att återgå till sina arbeten vilket kan bidra till ett ökat tryck, inte minst på kollektivtrafiken vilket också gör att det kan bli svårt att hålla avstånd. Därför är det viktigt att alla som kan väljer andra alternativ.

-Det som gäller för övriga samhället gäller också för skolan. Håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om du känner dig sjuk och beställ hem ett självtest, säger Mattias Waldeck.

Region Skåne vill ge fyra råd till de som nu börjar skolan: Undvik kramar och annan närkontakt. Tvätta händerna ofta. Cykla eller gå till skolan om möjligt. Stanna hemma om du är krasslig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också fortsatt arbete hemifrån under hösten där detta är möjligt.

Gert Jacobsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se