torsjö live

Inget beslut om nytt badhus

Inget beslut om nytt badhus

Höstens första sammanträde i kommunfullmäktige krävde fortsatta coronaavstånd. Patrik Jönsson (SD), vice ordförande, höll i klubban, här tillsammans med sekreteraren Louise Davidsson.

Efter mer än 25 år råder fortfarande stor oenighet om var och hur ett nytt badhus ska byggas i Hässleholm. Inför måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige var förslaget att enbart besluta om en placering inom den framtida stadsdelen Norden. Men det blev återremiss för fortsatt utredning av både placering, innehåll och utformning av utemiljö. Det hjälpte inte att C röstade ja, trots att man helst vill ha badet vid Österås, och inte heller att SD lockade med två badhus i staden plus att alla badhus i de mindre orterna skulle vara kvar, inklusive Sösdala.

Fiberprojektet beviljades 15 miljoner till i investeringsmedel i år för att kunna fortsätta utbyggnaden utan avbrott.

Norden är ett av tre förslag till placering av badhus som tidigare presenterats i en utredning tillsammans med Österås och ett område vid nuvarande brandstationen. Enligt utredningen skulle ett nytt badhus kosta cirka 200 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) sa inledningsvis att det finns en ganska stor politisk enighet om att det behövs ett nytt badhus i Hässleholm. Det hjälpte dock inte.

– Norden har ett stationsnära läge. Badhuset ska inte bara betjäna Hässleholm utan även övriga orter, sa Lars Johnsson, vilket fick igång en debatt om hur det ska gå med de andra badhusen som alla är omkring 50 år gamla och har en hel del renoveringsbehov.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Han tyckte också att det var viktigt att politikerna satte ner foten om placeringen så att tjänstemännen kan få med badhuset i den strukturplan för området Norden som är på gång.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) begärde genast återremiss.

– Det förvånar mig att ni är så bestämda med att det är den här placeringen som gäller. Vi vill inte låsa oss, det kan ta mellan sex och åtta år innan vi får ett badhus på Norden. Vad ska vi göra för att de övriga badhusen ska överleva de här åren? Vi kan titta på det här förslaget i strukturplanen, men ändå vara öppna för andra lösningar under tiden, sa hon.

Hon fick så småningom stöd av V och FV, vilket räckte i voteringen som slutade med 14 röster för återremiss och 23 röster för omedelbart avgörande. SD reserverade sig.

Lena Wallentheim konstaterade också att partierna varken är överens om innehållet i badhuset eller vad som ska finnas i utemiljön.

– Ska det vara en parkeringsplats? En mindre badanläggning för barn? Det hade varit bra att börja med innehållet och se hur mycket plats det tar, sa hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson förklarade att hon hade svaren på alla Lena Wallentheims frågor. Hon deklarerade att SD ställer sig bakom placeringen på området Norden, men vill bygga ett mindre badhus.

Vill renovera alla badhus och öppna Sösdala

– Vårt förslag är att bygga ett familje- och äventyrsbad för 70-90 miljoner kronor. Under tiden renoverar vi alla badhus i Hässleholms kommun, inklusive Sösdala. Hässleholmsgårdens varmvattenbassäng kan nog få plats i något av de andra badhusen, sa Hanna Nilsson.

Om samtliga badhus är i drift gör det ingenting om det nya badhuset tar lite längre tid.

– Ja, vi har kollat på ekonomin. Om vi gör detta går det ungefär jämnt ut. Men om vi ska bygga ett stort och flott badhus går det inte, sa Hanna Nilsson.

Det skulle enligt förslaget inte finnas någon bassäng med banor utan all simundervisning skulle även i fortsättningen ske i Qpoolen. Hanna Nilsson förklarade att partiet egentligen hade tänkt vänta med att presentera sitt förslag, men nu tyckte att det var bättre att få en bra dialog om helheten. Hon lämnade också in en motion med förslaget till kommunfullmäktige.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

Lena Wallentheim ansåg att utspelet gav ännu mer anledning till återremiss. Hon betonade att S också vill renovera alla badhus och inte ville stänga Sösdala simhall som alliansen och SD drev igenom.

Connie Asterman instämde och påminde om att de befintliga simhallarna inte mår bra. Qpoolens hopptorn är avstängt och sprickor i kaklet gör att simhallen måste stängas för renovering en tid under hösten.

Lägre driftskostnader på Österås

Anders Edwall (C ) tyckte att det lät orimligt med två badhus i centrala Hässleholm. Han menade också att helhet innebär att tänka på en byggnads hela livscykel.

– Det är det som syns på skattsedeln. Om vi skulle placera badhuset på Österås skulle vi få väldigt mycket lägre driftskostnader även om grundläggningen skulle bli lite dyrare. Men det viktigaste för C är inte var badhuset byggs utan att det byggs och att det går snabbt, sa han.

Därför sa han ändå ja till Norden.

Anders Edwall (C).

Han betonade att ett nytt badhus i Hässleholm inte får innebära att andra badhus läggs ner. Ingen annan medgav heller att detta skulle bli effekten, även om Folkets väl förklarade att det inte finns pengar till mer än underhåll av befintliga badhus, inklusive Qpoolen.

– I det fall vi ska bygga nytt måste vi diskutera vad vi ska göra med de andra, sa Björn Widmark.

Han höll med C om att Österås borde vara bästa platsen och tyckte också att badhusets storlek och innehåll måste diskuteras.

– Annars blir som om man skulle köpa en plats för båt i Finjasjön utan att veta vilken båt och så blir det en stor oceanångare.

Fibern fortsatt dyrare än beräknat

Även fiberprojektet och kostnaderna för det har blivit ett återkommande ärende i fullmäktige. Ännu en gång visar det sig att utbyggnaden blir dyrare än beräknat. Denna gång är motiveringen att redan utbyggda områden kräver kompletterande investeringar. De två huvudprojekt som varit igång under 2019, Tyringe och Vinslöv, har också blivit dyrare än beräknat att avsluta.

Nu krävdes 15 miljoner kronor till i årets investeringsbudget för att det inte ska bli avbrott i den fortsatta utbyggnaden på landsbygden. Fullmäktige beslöt utan votering att ta pengarna till detta från medel som inte använts i år för renovering på Hässleholms tekniska skola. Det långsiktiga investeringsbehovet beräknas inför budgetberedningen öka från 601 miljoner kronor till 712 miljoner kronor år 2037.

– Det är ingen hemlighet att kommunens fiberprojekt inte gått som på räls. Det är också uppenbart att organisationen som ursprungligen riggades inte mäktade med att hantera utbyggnaden på ett professionellt och ekonomiskt sätt, vilket också har påtalats av kommunens revisorer, förklarade Lars Johnsson.

Han påtalade dock att fiberenheten nu gjort ett omtag och idag har en ny organisation med en arbetsmetodik och sänkta kostnader.

Ingen sa emot honom, men både SD och FV reserverade sig mot beslutet. SD yrkade dock varken avslag eller återremiss.

– Nu har vi kommit så långt att vi måste fortsätta och pengarna kommer att användas för landsbygden, förklarade Hanna Nilsson.

Björn Widmark påminde om att hans parti var det enda som inte deltog i beslutet om fibersatsningen i maj 2015. Då avsattes 46 miljoner kronor till investeringen, vilket alltså inte är i närheten av behovet. Utbyggnaden skulle också varit färdig till 95 procent av hushållen i år, men det är hittils bara 80 procent.

Björn Widmark (FV).

Anders Edwall höll med om att det var naivt att tro att investeringskostnaden bara skulle blir knappt 50 miljoner kronor.

– Men om inte kommunen tagit första steget hade utbyggnaden inte kommit igång. Det är lätt att som Björn stå och raljera, men det man glömmer är att projektet genererar intäkter. Jag är övertygad om att det blir en lönsam affär på sikt, sa han.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se