torsjö live vers2

Vansinniga fraktkostnader för el

Vansinniga fraktkostnader för el

INSÄNDARE. Först några fakta hämtade från en faktura utfärdad av E-ON avseende EL och ELNÄT. Uppgifterna hämtade från en faktura avseende kostnader för en av det kommunala bolaget Hässlehem uthyrd eluppvärmd lägenhet på ca 55 kvadratmeter. Hyresgästen står för uppvärmningskostnaden. Kostnaderna avsåg maj månad 2020. Som var och förstår kan elkostnaderna för kalla vintermånader komma att uppgå till flera tusen kronor per månad.
Elnätsabonnemang månadsavgift, 68,75 kr 68,75 kr. Elöverföring, 350 kWh a 71,95 öre 251,82 kr. Energiskatt, 350 kWh a 44,13 öre 154,44 kr. TOTALT TILL E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB 475,01 kr.

Elavtal årsavgift, 600 kr, 31 dagar 50,96 kr. El, rörligt pris, 350 kWh a 26,18 öre 91,62 kr. TOTALT E.ON ENERGILÖSNINGAR AB 142,58 kr.Öresutjämning O.41 kr. Belopp att betala 618,00 kr, varav moms 25% 123,52 kr.


Noteras kan, bortsett från den våldsamma beskattningen i alla led, att kostnaden för elen (kraften) 91,62 kr inte utgör en särskilt upprörande post. Elöverföring (fraktkostnaden) 251,82 kr beräknad på antal kWh upprör däremot. Dessutom tar de bolag som ovan nämns ut fasta kostnader i form av elnätsabonnemang respektive Elavtal årsavgift! Som bekant har våra politiker genom åren sålt ut delar av våra elnät. Nuvarande elnätsinnehavare som exempelvis E-ON och Vattenfall har koncessioner avseende geografiskt avgränsade områden. I det fall vi konsumenter skulle vilja ”byta” nät är detta således inte möjligt på grund av den monopolsituation beträffande distributionen av elkraft som råder i Sverige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Våra politiker har trots sedvanliga, totalt verkningslösa viljeyttringar, misslyckats med att få rätsida på nätinnehavarnas sätt att pungslå oss konsumenter. Nå, under tiden politikerna bara orerar skulle måhända Sveriges alla producenter av el (kraft) efter förhandlingar med nätinnehavarna kunna erbjuda oss konsumenter ”Elkraft inklusive frakt” fram till förbrukningsstället. Således en räkning från en aktör till ett lägre pris! Såvitt kan förstås tillhör dessvärre aktörerna på elmarknaden i många fall samma intresseorganisation. Så är frågan åter tillbaka hos våra politiker. När tänker ni se till att nätinnehavare inte skamlöst kan utnyttja sin monopolställning? Nuvarande koncessioner är förhoppningsvis knutna till någon slags villkor? Ta tag i frågan och se till att konsumenternas minst sagt berättigade krav på elkraft inklusive fraktkostnad till rätt pris och säker leverans blir uppfyllda!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se