Gruppen-3a-328x120

Sju nya coronafall i Hässleholm förra veckan

Hässleholm fick sju nya fall med bekräftad covid-19 under förra veckan. Det visar Region Skånes lägesbild för kommunerna som presenterades på torsdagen. Totala antalet fall i Hässleholm var på tisdagen 220. Enligt Region Skåne syns nu en minskning av antalet fall efter en topp strax efter skolstarten. Region Skåne redovisar numera totala antalet coronafall kommunvis […]

Stopp för avverkning i skyddszon vid reningsverket

I sista stund stoppar kommunen nu den planerade gallringen och röjningen i sitt skogsområde väster om reningsverket i Hässleholm. Vegetationen ska skydda mot lukt från reningsverket och dessutom ska ett naturreservat utredas. – Att avverka där nu är galet, säger tekniska nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) som gav tjänstemännen besked efter att ha […]