logga-ligg-tjock

Besöksförbudet på äldreboenden hävs

Besöksförbudet på äldreboenden hävs

Det allmänna besöksförbudet på kommunala äldreboenden upphör från och med den 1 oktober. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) idag. Region Skåne säger i ett pressmeddelande att även det generella besöksförbudet inom sjukvården samtidigt kommer att hävas.

Socialminister Lena Hallengren (S) medverkade vid en presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen där nyheten presenterades.

Regeringen beslöt om besöksförbudet på äldreboendena som gällt sedan den 1 april. Syftet var att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen. Nu är bedömningen att smittspridningen minskat betydligt och att effekterna av fortsatt besöksförbud blir för negativa för de äldre som under lång tid haft svårt att träffa sina anhöriga. Under hösten och vintern går det inte heller att fortsätta med besöksalternativ utomhus.

Lena Hallengren uppmanade dock till fortsatt försiktighet och ansvarstagande. Nya riktlinjer för verksamheterna kommer att presenteras före den 1 oktober. Folkhälsomyndigheten har tidigare också aviserat att det kan bli aktuellt med lokala och regionala restriktioner vid mindre smittoutbrott.

Region Skåne, som haft besöksförbud sedan den 12 mars, betonar också att alla måste fortsätta att följa rekommendationerna, inte minst att stanna hemma vid symptom.

– Det är viktigt att kunna skydda våra mest sjuka och sköra patienter och vi ska nu titta på hur vi kan möjliggöra för säkra besök och ta fram rekommendationer för hur dessa ska se ut. Samtidigt är närståendes möjlighet att vara delaktiga oerhört viktigt och därför välkomnar vi beskedet om att besöksmöjligheterna utökas. Det innebär också ett ansvar, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i pressmeddelandet från Region Skåne.

Lokalt kan besöksrestriktioner finnas utifrån de förutsättningar som gäller för respektive verksamhet inom Region Skåne.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se