torsjö live

Kenny Hansson (M) polisanmäld för brott mot banksekretess

Kenny Hansson (M) polisanmäld för brott mot banksekretess

Polisen har inlett en förundersökning efter en polisanmälan mot M-politikern och banktjänstemannen Kenny Hansson i Hässleholm för datorintrång på bankkonton som tillhör ägarna till vikingabyn vid Vätteryd. Enligt anmälan har han i ett mejl till en person utanför banken ifrågasatt hur Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu kan bekosta fortsatta byggnationer. Han ska också ha efterlyst en kontakt på Skatteverket för en revision.

Kenny Hansson säger att han varken har loggat in på makarnas konton eller skickat något mejl.

– Någon måste ha hackat min mejl. Eller försökt förfalska det, säger han.

Banken har gjort en intern utredning och hävdar att ingen obehörigen gjort sökningar på makarna Lönnerkrantz-Otetileus konton.

Kenny Hansson har i sin roll som ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholms kommun varit drivande i flera ärenden om olovligt byggande och beslut om sanktionsavgifter mot vikingabyn. Makarna Otetileu-Lönnerkrantz hävdar att det inte finns grund för anklagelserna och har överklagat alla beslut. Bland annat är de kritiska mot att huvudbyggnaden på deras fastighet, som använts som bostad sedan 1850-talet, inte av nämnden räknas som bostad och att en del av byggnationerna därför inte är bygglovsbefriade.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) är föremål för förundersökning om datorintrång. Enligt polisanmälan har han brutit mot banksekretessen genom att logga in på bankkonton som tillhör ägarna till vikingabyn vid Vätteryd. Foto: Berit Önell

De har tidigare polisanmält Kenny Hansson för förtal på grund av hans uttalande vid en presskonferens där han skulle redogöra för turerna kring vikingabyn.

— Jag vill börja med att säga att det är kriminell verksamhet som begås där, sa Kenny Hansson då.

Den polisutredningen blev nedlagd.

Nu gäller anklagelserna att han skulle ha engagerat sig så till den grad för att motarbeta vikingabyn att han blandat ihop sina roller som kommunpolitiker och banktjänsteman. Kenny Hansson arbetar som rådgivare på Handelsbanken i Eslöv och Höör, men har enligt anmälan loggat in på vikingabyns företrädares konton på Handelsbanken i Hässleholm.

Banksekretessen är lagstadgad och förbjuder en banktjänsteman att föra vidare uppgifter om kunder och deras ekonomiska förhållanden till utomstående.

Det bevis Oddvar Lönnerkrantz-Otetileus lämnat till polisen för att Kenny Hansson skulle gjort just detta är mejlet. Det skickades till honom den 16 juli i år från en för honom okänd person. Personen bifogar ett mejl som skickats från Kenny Hanssons privata mejladress till en person utanför banken. Tipsaren uppmanar Oddvar att ta kontakt med Handelsbanken och begära ut vem som loggat in på hans och hustrun Marals konton där. Hälsningen avslutas: “Kenny diskuterar öppet om hur ni har råd med det ni gör i Vätteryd. Stå på er”.

Mejlet som Kenny Hansson ska ha skickat den 10 juli i år lyder ordagrant: “Enligt paret Lönnerkrantz/Otetileu konto i min bank framkommer det inte hur de kan fortsätta att bekosta fortsatta byggnationer på fastigheten. Någon kontakt på Skatteverket som kan trycka på för en revision? Undersök situationen!!”

Maral Otetileu och Oddvar Lönnerkrantz hotas av sanktionsavgifter för olovligt byggande på fastigheten vid Vätteryd. Foto: Henrik Andersson

Inloggningarna ska enligt anmälan ha skett under september 2019 respektive perioden från och med den 1 april till och med den 1 augusti 2020. Makarna flyttade det mesta av sina affärer från Handelsbanken i oktober 2019, men ett konto som de inte längre aktivt använder står fortfarande kvar. Oddvar Lönnerkrantz förklarar att anledningen till att de bytte bank var att Maral inte fick öppna konto i Handelsbanken för att hon inte hade svenskt personnummer. Hennes så kallade samordningsnummer ska dock räcka.

– I vår nya bank tog det två minuter för henne att få öppna ett konto, säger Oddvar.

Polisen har inlett en förundersökning om datorintrång.

– Inre befäl i Kristianstad har bedömt att det finns anledning att anta att brott begåtts, säger Olof Göransson på Hässleholmspolisen och läser ur anmälan.

Han konstaterar att mejlet är inlämnat till polisen. Men han förklarar att polisen lokalt inte brukar utreda den här typen av ärenden och att han inte vet vad som behövs för att utreda det vidare. Det ligger nu på utredningsjouren i nordöstra Skåne, men nästa steg blir troligen regionala utredningsenheten.

– De ska titta på det, bedöma om det ska utredas vidare och eventuellt begära in mer bevisning, säger Olof Göransson.

Mejlet ska ha skickats från Kenny Hansson till en person som förväntas ha kontakter på Skatteverket.

Oddvar Lönnerkrantz har kontaktat Handelsbanken och begärt att få information om loggarna, men nekats. Bankens jurist Helena Bune skriver i ett brev daterat den 9 september att hon tagit del av mejlet som visar att Kenny Hansson har spridit uppgifter utanför banken om vad han menar sig ha utläst av makarnas konton. Detta kommenterar hon dock inte.

– Banken uppfattar er förfrågan och de underlag ni förklarat er ha, och till viss del inkommit med till banken, som ett påstående om att banken brutit mot banksekretessen, skriver hon.

Hon förklarar att banken därför gjort en utredning avseende perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 27 augusti 2020. Men utredningens slutsats är att Kenny Hansson inte gjort något fel.

– Av bankens utredning har det inte framkommit att Kenny Hansson eller någon annan anställd obehörigen gjort sökningar på ert personnummer eller ert engagemang i banken och på så sätt obehörigen berett sig tillgång till uppgifter, skriver Helena Bune.

Kenny Hansson säger till Frilagt att han inte känner till utredningen, men att banken ställt frågor till honom om kommunens ärenden kring vikingabyn.

– Jag har pratat med banken, ja. Men jag vet inte vad de fått för något, säger han.

Han har berättat för sin chef om fejden med vikingabyn och Facebooksidan för Vittfarnas café.

– Jag har berättat om uthängningarna på Facebook, förklarar han.

Det gällde bland annat fotomontage där han framställdes som ett barn och som Karlsson på taket som flög över vikingabyn. Facebook bedömde att montagen stred mot reglerna och tog bort dem.

Facebook tog bort Vittfarnas cafés fotomontage på Kenny Hansson.

Kenny Hansson avvisar alla anklagelser om inloggningar och om mejlet. Han säger att han inte känner personen som mejlet ska ha skickats till och att han inte skulle få för sig att bryta mot banksekretessen.

Han betonar att han inte utan anledning kan gå in i bankens system.

– Det finns klara riktlinjer för det. Jag måste ha ett specifikt ärende för att gå in på konton. Det är inte bara att slå för att man tycker att det är kul, säger han.

Han förklarar att han var på semester den 10 juli.

— Jag håller politiken och jobbet strikt separata, säger han.

Hur allvarligt skulle det vara att blanda ihop rollerna?

– Jag ser det som ytterst allvarligt att det finns mejl som hävdar att jag skulle ha gjort det. Därför vill jag gärna veta var det kommer ifrån så att jag kan göra min egen utredning eller att banken kan göra det.

Han tänker polisanmäla urkundsförfalskning eller liknande.

– Om någon sprider att jag brutit mot banksekretessen är det förtal också. Jag kommer inte att acceptera det, säger han.

Frilagt har förgäves sökt Helena Bune på Handelsbankens juristavdelning i Malmö och Marie Lärka, chef för Handelsbanken i Hässleholm.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se