torsjö live vers2

Stänger korttidsboende utan toalett på rummen

Stänger korttidsboende utan toalett på rummen

Det går inte att isloera smittade personer som delar toaletter. Kommunen har därför sagt upp hyresavtalet för korttidsboendet Linnégläntan på sjukhusområdet. Foto: Urban Önell

Korttidsboenden där inte alla rum har egen toalett och dusch fungerar inte när vårdtagarna måste isoleras på grund av en pandemi. Därför har omsorgsnämnden nu sagt upp hyresavtalet för Linnégläntan i Hässleholm och planerar att bygga om Lyckåsa i Bjärnum. Platserna ska ersättas med både mer hjälp i hemmet efter sjukhusvistelse, så kallat hemgångsstöd, och köpta platser på privata korttidsboenden. Det beslöt en oenig omsorgsnämnd på tisdagen.

Bristerna på de båda korttidsboendena som kommunen använder blev uppenbara när pandemin slog till med full kraft i maj.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Linnégläntan och Lyckåsa är inte lämpliga när vi har en pandemi med barriärvård, säger Eva Liljekvist Borg, tillförordnad omsorgschef.

Myndighetschef Yvonne Kvist konstaterar också i sin tjänsteskrivelse att lokalerna inte lever upp till Boverkets gällande krav som innebär enkelrum med egen dusch och toalett.

Hyreskontraktet för Linnégläntan, som ligger på sjukhusområdet och ägs av Region Skåne, sades upp den 31 augusti och löper ut den 31 maj 2021. På boendet finns 16 platser, men bara fyra enkelrum med egen toalett. Dessa saknar dusch. De övriga är dubbel- eller trippelrum och det finns enbart gemensamma duschar.

På Lyckåsa, som ägs av kommunen genom Hässlehem, finns 32 platser, varav 16 är korttidsplatser och övriga avsedda för växelvård. Endast två rum har egen toalett.

När Linnégläntan avvecklas försvinner alltså 16 korttidsplatser och dessa måste ersättas. Det fanns fyra förslag vid omsorgsnämndens sammanträde: utveckling av hemgångsstöd, nya lokaler för korttidsboende i kommunal regi, köp av korttidsplatser från privata utförare inom Kommunförbundet Skånes ramavtal och egen upphandling av privata korttidsplatser.

Hemgångsstöd har sedan december 2019 provats inom två hemtjänstområden i kommunen, Norr och Hästveda. Enligt en utvärdering under våren var resultatet positivt. Dessutom är insatsen billigare än korttidsboende.

Tjänstemannaförslaget om att utveckla detta koncept samt använda Kommunförbundets ramavtal för upphandling av privata korttidsplatser fick stöd av majoriteten, det vill säga M, KD, L och SD. C ville ha återremiss för att förslagen skulle utredas ytterligare ekonomiskt och även genom en behovs- och konsekvensutredning. S såg en risk att det blir för få korttidsplatser och reserverade sig mot beslutet.

– Vi är inte i grund och botten negativa till hemgångsstöd, men det är för oklart hur det blir med korttidsplatserna, säger Christer Welinder (S).

Folkets väls Ulrika Widmark Barnekow motsatte sig att hemgångsstöd ska väljas i första hand. Hon yrkade därför avslag och reserverade sig skriftligen.

— Patientens önskemål är det som ska gälla i första hand, skrev hon.

Lyckåsa stod inte med på dagordningen denna gång, men omsorgsnämnden har lyft frågan med kommunalråden.

– De sa att de var beredda att tillsammans med Hässlehem anpassa lokalerna. De håller på att titta på det tillsammans med Lyckåsas ledning, säger Eva Liljekvist Borg.

Någon beräkning av antalet platser som kan bli kvar på Lyckåsa efter ombyggnad har ännu inte gjorts.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se