Gruppen-3a-328x120

Hovdala kan bli naturreservat – med endurokörning

Naturreservatet ska bland annat bevara de unika ädellövskogarna med många gamla träd på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen vänder helt om och öppnar för att tillåta endurokörning på Hovdalaområdet i ett kommande naturreservat. Förslaget är att 380 hektar mark ska skyddas, men inte förrän det är utrett att höghastighetsjärnvägen inte ska gå just här. Om reservatet blir verklighet kan det kommunala bolaget Hibab få närmare 50 miljoner kronor i intrångsersättning för att […]

Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

Bilden visar Hässleholms reningsverk.

Hässleholms kommun har hemlingstämplat förslaget till detaljplan för reningsverket där fler privatägda bostäder ska lösas in och rivas till förmån för natur. – På detta sätt vill vi undvika att information kommer ut till berörda fastighetsägare via media, förklarar planchefen Marie Nilsson. Trots att kommunen nu sagt att det blev fel ifråga om Furutorp på […]