torsjö live vers2

Skolplikt för tvååringar?

Skolplikt för tvååringar?

INSÄNDARE. Socialdemokraterna föreslår skolplikt för tvååringar. Detta upprör självfallet många föräldrar som redan i detta skede känner oro över att framgent tvingas släppa ifrån sig en stor del av föräldraansvaret till staten.

Socialdemokraterna vill förverkliga sig själva och tvinga in fler människor i deras utopiska kollektiv.

Följderna av detta förslag är såklart varje socialists dröm att med hela handen få peka ut vem som har makten över Sveriges barn – och de pekar inte på föräldrarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Konsekvensen blir mindre makt för familjer att råda över sina liv och mer makt till Anna Wallentheim och hennes regering.

Hur tänker Socialdemokraterna när de vill ha mindre barngrupper och samtidigt vill fylla på förskolorna med cirka 60 000 barn? Är det en klok och genomtänkt politik? Hur ska en säker förskola kunna säkerställas när det plötsligt inte finns tillräckligt av varken personal eller lokaler?

Redan i dagsläget är det brist på pedagoger i Hässleholms kommun och vi hinner inte utbilda tillräckligt många för att fylla de behov vi har inom de närmaste åren. Vi förmodar att situationen ser liknande ut i många andra kommuner. Det finns därmed en uppenbar risk att trygghet, pedagogik och säkerhet blir lidande när systemet överbelastas. Det är till sist barnen själva som får betala priset i form av en destabiliserad förskola.

Vem tar ansvar för att tvååringarna kommer till och från sin förskola på ett säkert sätt? När man lagstiftar tvingande lagar måste man som lagstiftare också ta ansvar för att människor ska ges möjlighet att följa lagen. Många föräldrar har kanske inte möjlighet att ombesörja skjuts till skolan. Med införd skolplikt för 2 åringar förmodar vi att socialdemokraterna även inför skolskjuts som stöd för föräldrar som inte kan lösa transporten själva. Hur tänker man då organisera skolskjuts för exempelvis 10 stycken 2 åringar?

Tiotusentals föräldrar har gjort ett medvetet och planerat val att ta ett större föräldraansvar och själva leda pedagogiken och uppfostra sina barn. Många föräldrar ser ett värde i att själv ta helhetsansvaret för att de kan och vill. Vi tror inte att familjerna på något sätt blir gynnade av tvånget som uppstår att ha sina barn på förskola, när man kanske själva önskar ha sina barn hemma under de tidiga uppväxtåren.

I dagens samhälle finns knappast två lika behov hos någon småbarnsfamilj, Det är stor skillnad i var man bor. Behoven och lösningarna ser helt olikt ut för familjer i Stockholms stadskärna och för de i glesbygden i Norrland. Mellan olika sociala grupper och mellan familjer med båda föräldrar hemma av olika anledningar och de där båda föräldrar jobbar mer än heltid.

Ändå envisas socialister med att försöka bygga ett system där alla unisont ska rättas in i ledet, istället för att hitta anpassade lösningar för de som behöver ett särskilt stöd.

Vi sverigedemokrater värnar om familjelivet, vi anser att det är en rättighet varje enskild familj har att själva få anpassa barnomsorgen i så pass låg ålder till sin unika familjesituation. Den kärleken som ett 2-årigt barn får av sin familj är inget som kan ersättas av obligatorisk statlig kärlek.

Hanna Nilsson (SD)
Jens Lindholm (SD)
Hanna Sjöstrand (SD)
Daniel Talmid (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se