torsjö live vers2

Lena Wallentheim (S) ber om ursäkt Tror inte köpet är olagligt

Lena Wallentheim (S) ber om ursäkt Tror inte köpet är olagligt

Lena Wallentheim (S) medger nu att hon inte borde ha gett sken av att handlingarna hon visade upp i fullmäktige fanns med i underlaget.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ber Frilagt om ursäkt för att hon inte hörde av sig tidigare angående handlingarna om postterminalen. Hon medger också att hon, när hon kritiserade Frilagts publiceringar från talarstolen i fullmäktige på måndagskvällen, inte borde ha gett sken av att de 20 år gamla handlingarna fanns i underlaget inför sammanträdet.

– Jag borde kanske ha sagt att handlingarna går att få fram i det gamla arkivet, säger hon.

Varken Lena Wallentheim eller SD:s kommunalråd Hanna Nilsson ser någon risk att kommunen bryter mot kommunallagen genom att köpa fastigheten till överpris, en av de saker som ska utredas innan ärendet tas upp på nytt.

Frilagt sökte Lena Wallentheim både under helgen och på måndagen efter att Ulf Berggren (SD) på lördagen ringt och sagt att tidningen hade fel uppgifter om vad fastigheten kostade för 20 år sedan. Enligt lagfarten, som ingick i underlaget inför kommunfullmäktige, var det endast 300 000 kronor. På måndagen fick vi ut Lantmäteriets handlingar som visade att två fastigheter köpts samtidigt, den ena för 300 000 kronor och den andra för 7,8 miljoner kronor, totalt 8,1 miljoner. Bara den billigare av dem fick lagfart innan fastigheterna lades samman till en. På det sättet fick köparen betydligt lägre stämpelskatt. Sådan skatteplanering är inte olaglig, men en lagändring är på gång efter en utredning som visar att stora skattesummor undanhålls och lantmäteriet får extra arbete med onödiga fastighetsbildningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På måndagskvällens fullmäktige sa Lena Wallentheim att den som bemödade sig att leta lite i handlingarna kunde hitta exakta uppgifter, att det var olyckligt att affären framställdes som så dålig i media och att fullmäktigeledamöter fyllde på utan att ha fakta. Hon viftade också med en pappersbunt. Men det var alltså inte underlag som ledamöterna fått tillgång till inför sammanträdet.

– Det kunde tolkas så naturligtvis, säger Lena Wallentheim på tisdagen.

Hon berättar att hon fick ut handlingarna från arkivet först vid lunchtid på måndagen.

– Jag är inte ute efter att bråka med dig. Jag vill bara att rätt uppgifter ska vara rätt uppgifter, säger hon på tisdagen.

Borde dessa handlingar varit med i underlaget?

– Ja. Vi kan ha olika uppfattningar i sak, men man ska inte behöva gräva bakåt för att få veta saker, säger Lena Wallentheim.

Hon förklarar att hon också vill känna sig trygg i att hon har rätt underlag när hon går upp i talarstolen.

Ingen inom kommunen
har sagt att det är olagligt

Hon tar inte tillbaka sitt uttalande i fullmäktige om att det inte kunde vara olagligt att driva igenom affären även om den skulle visa sig strida mot kommunallagen, men förklarar hur hon tänkte.

– Vad jag menade var att det inte var någon inom kommunkoncernen som sagt att ärendet inte kunde skrivas fram för att det var olagligt. Det var också troligt att någon skulle överklaga och att det blir någon utanför kommunens kanaler som bedömer det. Beslutet som tagits kan då upphävas, men det vet vi inte förrän det granskats, säger hon.

Men ska ni som kommunpolitiker inte känna till vad kommunallagen säger?

– Det är klart att vi ska känna till, men vem ska bestämma om man tror att det är olagligt?

Lena Wallentheim är övertygad om att fastigheten är värd betydligt mer än vad tjänstemännen bedömt och att föreslagna 29,5 miljoner kronor inte är något överpris.

– Det finns många olika värderingar och det är också beroende på byggrätterna, säger hon.

Hon nämner den tidigare värderingen på 25 miljoner kronor som inte fanns med i handlingarna där bedömningen av marknadsvärdet landar på 11,5-18 miljoner kronor.

Bra om allt undersöks

Hon är nu positiv till återremissen, även om hon hellre hade sett ett beslut.

– Det hör till demokratin och det är bra om allt undersöks och kommer upp på bordet, säger hon.

Hon har inte mycket att säga om värderingsföretaget Croisettes uppdrag för säljaren.

– Om de säger att de kan göra en värdering bör de inte tycka att de är partiska. Men det ska inte finnas något skäl att misstänka att en värdering inte är oberoende, säger hon.

Hon är tydligare med att hon inte tycker att partikamraten Benny Petersson är jävig på grund av sitt engagemang i Lokalhistoriska arkivet.

– Han har ingen egen vinning, säger hon.

”En bra affär”

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson utgår också ifrån att affären inte är olaglig.

Hanna Nilsson (SD) utgår ifrån att ett köp av postterminalen för 29,5 miljoner kronor inte är olagligt.

– Jag skulle aldrig ge mig in i något som var olagligt. Vi gör inte saker som är dåliga och som gynnar någon. Det är emot vår värld, säger hon, men ifrågasätter inte att dubbla marknadsvärdet skulle var olagligt.

– Jag förstår att folk reagerar på det som media och oppositionen tar fram. Men om man ser helheten är det en bra affär, säger hon.

Har tjänstemännen som gjort bedömningen av marknadsvärdet gjort fel?

– Jag vill inte utmåla tjänstemännen som att de gör fel, men vi ser det på olika sätt. Det var ingen som avrådde från fiberaffären heller. Tjänstemännen gör inte alltid rätt bedömning, säger hon.

Hon säger att hon i princip hänvisar alla fastighetsfrågor till partiets gruppledare Ulf Berggren, men att hon framför allt grundar sin bedömning på värderingen på 25 miljoner kronor från 2016, som användes när ett köp diskuterades 2018 utan att komma till beslut.

När det gäller värderingen från Croisette säger hon att om värderingen är partisk ska den inte användas.

– Det är bra att det kommer upp, vi borde haft koll på det direkt. Det är viktiga grejer, att vi har oberoende värderingar, säger hon.

Hon tycker också att underlaget i ärendet är bristfälligt.

– Det är kanske bra att det återremitterades så att det kan bli korrekt, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-16 Olagligt att köpa postterminalen till överpris

2020-10-18 ”Oberoende” värderare har uppdrag för postterminalens säljare

2020-10-19 Fler värderingar av postterminalen ikväll Skatteplanering bakom tidigare lågpris

2020-10-19 Återremiss för postterminalen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se