torsjö live vers2

FN i fokus på Tyringe skola

FN i fokus på Tyringe skola

Alfred Johansson berättar för klass 9A om hur FN arbetar.

Vikten av mänskliga rättigheter och nyttan av internationellt samarbete. Det är frågor som drygt 200 elever på Tyringe skola fördjupar sig i just nu. Till sin hjälp som föreläsare har lärarna 18-årige Alfred Johansson, nybliven ordförande för FN-föreningen i Hässleholm. Att han erbjöd skolan sina tjänster passade särskilt bra i tiden med tanke på att Förenta nationerna fyller 75 år på lördag, den 24 oktober.

Alfred Johansson föreläser som om han redan vore utbildad lärare och eleverna i klass 9A lyssnar intresserat. Vad sysslar FN:s generalförsamling med? Vilka fem stormakter har veto i säkerhetsrådet? Varför behövs FN:s fredsbevarande styrkor? Vad gör FN:s barnfond, UNICEF?

Varför behövs FN? Alfred Johansson förklarar.

Anders Arvidsson och Jonna Heldt, som är lärare i samhällsorienterande ämnen, har organiserat temadagarna. De ser många poänger med att fokusera på betydelsen av världsorganisationen. Det handlar inte bara om kunskapsförmedling utan också om värderingar.

– Mänskliga rättigheter är ju något som ska genomsyra våra liv, säger Jonna Heldt. Det handlar om att visa respekt för varandra och att vi inte får kränka någon annan. Jag menar att vi redan har ett gott klimat oss emellan på skolan, men det kan förstärkas ytterligare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anders Arvidsson ser också ett stort behov av att jobba med värderingar.

– Det handlar om att få eleverna att tänka själva och tänka fritt. Omtanke och respekt är också viktigt. Jag ser tendenser till empatilöshet ibland, som man kan kan behöva väcka människor ifrån. Hur gör man det?

Att kalla in någon som själv engagerat sig för FN kan vara ett sätt. Det kan handla om Alfred Johansson som för bara för några år sedan var Anders Arvidssons elev på skolan. Alternativt en före detta svensk FN-soldat, eller någon som har egen erfarenhet av andra världskrigets fasor bosatt i närområdet. Kort sagt någon som kan berätta med egna ord och levandegöra problematiken.

För några år sedan var Alfred Johansson Anders Arvidssons elev. Nu är han tillbaka på Tyringe skola för att berätta om sitt engagemang i Hässleholms FN-förening.

– Trots att vi alla har samma rättigheter, har alla människor det inte lika bra, påpekar Jonna Heldt. Den insikten kan öppna upp för samtal om samtiden.

Anders Arvidsson när också en förhoppning om att Alfred Johanssons besök på skolan ska väcka ett fördjupat intresse bland skolans elever för FN.

Att FN verkligen behövs är i alla fall Oscar Källner i klass 8B övertygad om.

– Förr i tiden hade man inte så avancerade vapen som idag, men nu har vi atomvapen, säger han. Då måste vi kunna förhindra krig.

Klass 8B är en av klasserna på Tyringe skola som fått fördjupa sina kunskaper om FN under några intensiva dagar, under SO-lärarna Anders Arvidssons och Jonna Heldts ledning. I mitten Oscar Källner som hävdade att FN behövs för att om möjligt förhindra krig.

Det är bara ett av många exempel som motiverar FN:s existens.

– Om vi istället för krig kan få ökad handel är det bonus, tillägger Oscar.

I slutet av föreläsningen i klass 9A får Alfred Johansson svara på frågor. En elev undrar – får du lön för det här?

– Nej, jag jobbar helt frivilligt, säger han.

Det var ett svar som väckte förvåning i klassrummet.

Alfred Johansson fick svara på många frågor från eleverna i Tyringe skola, bland annat om hur man blir medlem i en FN-förening.

– Jag tror det här kan påverka och göra skillnad, säger Anders Arvidsson, när han summerar dagen. Tänk att någon gör något gratis, enbart av eget intresse.

Senast den 13 november ska eleverna lämna in varsin redovisning där de i koncentrerad form och med väl valda ord förväntas visa vad de lärt sig under temadagarna.

Text och foto: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se