torsjö live vers2

Investeringar på 1,1 miljard utan skattehöjning

Investeringar på 1,1 miljard utan skattehöjning

Inga sparkrav väntar de närmaste tre åren, trots oförändrad skatt, om den styrande kärnalliansens budgetförslag går igenom. Lösningen är att hela resultatutjämningsreserven på 105,8 miljoner kronor töms.

– Det är ett sällsynt dåligt tillfälle att höja skatten när ekonomin ska kickstarta efter pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

I flerårsplanen från förra året fanns en skattehöjning på 50 öre för 2021, vilket skulle gett 54 miljoner kronor i intäkter. Men skattehöjningen har alltså strukits i kärnalliansens budgetförslag och var också det beslut som kommunstyrelsen fattade i onsdags efter att både de rödgröna, C och SD lagt ner sina röster. Kommunalskatten är idag 21,20.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utjämningsreserven är pengar som kommunen sparat och tänkt att användas för att utjämna resultatet mellan hög- och lågkonjunktur.

– Det är precis det vi gör nu i pandemin när skatteintäkterna minskar, säger Lars Johnsson.

Lars Johnsson (M), till höger, och Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell
Agneta Olsson Enochsson (L). Foto: Lotta Persson

I budgetförslaget tar reserven slut 2023.

– Vi får bygga upp en ny reserv under kommande högkonjunktur, säger Lars Johnsson, men medger att det inte alls är säkert att en högkonjunktur kommer så snart.

– Det kan bli utmaningar. Men samtidigt måste vi hantera verksamheterna, säger Agneta Olsson Enochsson (L).

Driftsbudgetens resultat är minus 52 miljoner kronor för 2021. Motsvarande belopp tas ur resultatutjämningsreserven, totalt alltså 105,8 miljoner till och med 2023.

Robin Gustavsson (KD) påpekar att sparkraven var ganska stora i årets budget.

M, KD och L vill satsa på säkerhet, trygghet och hållbarhet i sin investeringsbudget för 2021-2023. Det innebär bland annat sprinklers och nytt lås- och passersystem i kulturhusets garage, ett elljusspår i Galgbacken och trygghetsskapande entréer till Hembygdsparken. Brandlarm, kameraövervakning och reservkraftverk står också på inköpslistan.

Trygghetsskapande entréer i Hembygdsparken föreslås i kärnalliansens budget. Foto: Urban Önell

Ett nytt bostadsområde på Åhusfältet ingår i exploateringsbudgeten på 186 miljoner kronor. Nya bostadsområden I Tyringe, Vankiva och Hästveda samt en regnpark vid Bokeberg föreslås också.

Tio miljoner kronor ska användas till installation av solenergi. 135 miljoner kronor går till underhåll av kommunens fastigheter under perioden, varav 35 miljoner 2021. Det är en ökning från tidigare 27 miljoner per år, men det räcker inte på långt när för att beta av den underhållsskuld på antingen en halv miljard eller två miljarder som det talades om i kommunfullmäktige i måndags.

För nya byggprojekt avsätts mer pengar, 338 miljoner kronor, varav hela 220 gäller 2021. Tre nya förskolor ska byggas, två i Hässleholm och en i Tormestorp, dessutom bland annat ombyggnad av Bjärnums skola, Vittsjö skola, förskola och skola i Ballingslöv, nya lokaler till Silviaskolan och en ny gymnastikhall vid Grönängsskolan. Brandstationen i Hässleholm ska byggas om och renoveras och i Sösdala väntas en ny brandstation stå klar under 2021. Saneringsfastigheter ska köpas in i pågatågsorterna.

Så här ska kommunens nya förskola på T4 i västra Hässleholm se ut. Ritning från Arkitektgården

I väntan på separata beslut budgeteras inga medel för vare sig nytt badhus, Ungdomens hus eller Familjens hus.

Vid Hässleholmsgården föreslås ställplatser för husbilar till en kostnad av 550 000 kronor. De beräknas stå klara redan till nästa sommarsäsong.

74 miljoner kronor avsätts för fortsatt fiberetablering 2021. Därefter väntas fiberprojektet gå över i ett kommunalt bolag och inga pengar budgeteras.

De stora satsningarna i investeringsbudgeten finansieras genom ökad upplåning med drygt 300 miljoner kronor. Låneskulden ökar till cirka 1,6 miljarder kronor under 2021.

Förslaget är att fiberprojektet läggs i ett kommunalt bolag. Därför budgeteras bara investering för 2021, då med 74 miljoner kronor. Bilden är från kommunens fibergrävning i Hörja 2017. Foto: Berit Önell

I driftsbudgeten blir det också satsningar på säkerhet och trygghet med bättre skötsel av grönområden, gator och torg. Tekniska nämnden får en miljon kronor extra per år för en renare kommun, ett projekt som också är arbetsmarknadspolitiskt och ska ge människor som står långt från arbetsmarknaden sysselsättning. En tillgänglighetssamordnare ska anställas på halvtid.

Den nya arbetsmarknadsnämnden får ett tidigare beslutat tillskott på 38 miljoner kronor och ytterligare 1,6 miljoner kronor för två projekt.

Socialnämnden får ett nytt tillskott på 26 miljoner kronor. 1 miljon öronmärks för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder.

– Vi har en ansträngd situation, men jag är glad för de här 26 miljonerna för att vi i alla fall ska kunna hålla näsan över vattenytan, säger Robin Gustavsson, som är ordförande i socialnämnden.

Tillskottet motsvarar ungefär det underskott nämnden beräknar för i år. Därutöver kommer ett tillskott för ökande volymer utifrån befolkningsprognoser.

Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 25 miljoner kronor. Omsorgen får 24 miljoner kronor extra genom en statlig äldreomsorgssatsning.

Kärnalliansen föreslår att fullmäktige beslutar om tre uppdrag när budgeten ska antas den 30 november. Det gäller att utreda installation av säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänsten, ta fram ett beräkningsunderlag för brandskydd på kommunens samtliga särskilda boenden och att utreda installation av kylsystem för samtliga särskilda boenden för att det ska finnas ett svalt utrymme för de boende att vistas i vid varmt väder.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se