torsjö live vers2

Tillsammans för ett tryggt Hässleholm

Tillsammans för ett tryggt Hässleholm

INSÄNDARE. Staffan Andersson skriver i NSk och Frilagt 2020-10-22 mot mig och SD en totalt förvirrad och verklighetsfrånvänd insändare. Först blev jag något förundrad och irriterad, men efter att tänkt efter så känner jag mig ändå lättad. S.A syn på mig, SD och min strävan efter att göra Hässleholm till en åter trygg och framgångsrik stad ligger i hans egna rädslor och fördomar. Jag har svårt att bemöta S.A syn på oss på annat sätt än att mena att det är förkastligt. Men jag kommer på mitt absolut bästa sätt försöka förklara vårt sätt att se på frågan om integration och vår vision om ett enat samhälle.

Det första jag vill göra klart för S.A och andra med samma fördomar mot oss, det spelar ingen roll var du kommer från, hur du ser ut, vilket kön du har eller vem du älskar. Det som är viktigt för oss är att du som människa gör det bästa som du kan för att vara eller bli en positiv del av vårt samhälle. Vad innebär det då att vara en positiv del i ett samhälle? Det är faktiskt ganska enkelt, du ska ha en god människosyn, det vill säga kvinnor och män är lika mycket värda, barn och djur ska behandlas som det finaste vi har, du skall behandla andra som du själv vill bli behandlad. Du skall i den mån du är kapabel till det, försörja dig själv. När du har behov av det kommer vårt samhälle ha ett skyddsnät som fångar upp dig och ser till att du klarar dig, men det är inget som skall utnyttjas.

Sverige har haft en alldeles för hög invandring av asylsökande som i låg grad blivit självförsörjande inom rimlig tid. Enligt SCB (2018-11-29) är det knappt 60 procent av de som invandrat som har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla under stora delar av sina första 15 år i Sverige.

Och för att kunna bli självförsörjande och en positiv del av vårt samhälle, då kommer vi till själva integrationen. För att kunna bli en del av vårt samhälle fullt ut är det viktigt att man accepterar det samhälle man nu valt att bli en del av. Det svenska språket är en självklarhet, och vi menar att man inom två år bör ha lärt sig att hantera språket som talas i det land man kommer till. Språket är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna leva, arbeta och verka i Sverige. Det är inte rimligt att du kommit till Sverige för över 10 år sedan och fortfarande inte har lärt dig svenska språket.

En annan viktig del av integrationen är det som för mig är det som genomsyrar det svenska samhället, vårt jämställda samhälle. I Sverige ska kvinnor och män ha exakt samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter till ett rättvist och eget liv. Många kvinnor som kommer till vårt land har inte haft samma rättigheter som vi ser som en självklarhet, och här måste vi alla som ett enat samhälle lyfta och hjälpa dessa kvinnor. Hur gör vi detta? Vi visar tydligt och utbildar män och kvinnor som kommer från länder med en annan kultur att vi inte accepterar annat än att kvinnor i Sverige har fullständigt egenbestämmande över sitt liv. Detta är en del av integrationen.

SD vill göra Hässleholm oattraktivt för de som enbart vill utnyttja vårt skyddsnät och inte har en vilja att bli en del av den positiva kraften som gör vårt Hässleholm starkt. Att det skulle vara något som är märkligt kan jag knappast tycka. Vårt sätt att se på invandringspolitik och integration är inget nytt, redan 1979 skrev S partiledare Olof Palme i en motion ” Det är alltfort socialdemokraternas bestämda uppfattning att invandringen måste anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrare arbete, bostad och social omvårdnad på samma villkor som den övriga befolkningen. Detta förutsätter en planerad invandringspolitik. En invandring utanför samhällets kontroll drabbar ytterst invandrarna själva.” (Motion 1979/80:1030 ) Synd att S och valde att överge denna sunda invandringspolitik.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Det som gör integrationen i Sverige och Hässleholm så tuff är att vi just har tagit emot för många samtidigt och inte har jobb, sysselsättning, bostäder och resurser så det räcker till för att hantera situationen. Till detta följer då ett splittrat samhälle med ökade klyftor, kriminalitet och skuggsamhällen. När jag talar om integration så handlar det helt enkelt om det som jag tror att alla i vår kommun kan ställa upp på. Ett samhälle där vi står enade och följer samma regler och strävar efter en trygg framtid för våra barn.

Så medan Staffan fortsätter resonera om sina förfäder och Karl XI från 1677 så väljer jag och mina partivänner i SD Hässleholm att befinna oss i nutiden och fortsätta kämpa mot de svårigheter som står mellan oss och ett enat Hässleholm, oavsett var du kommer ifrån. Tillsammans kämpar vi för ett tryggt Hässleholm.

Hanna Nilsson, Kommunalråd Hässleholm

Ordförande Sverigedemokraterna Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se