torsjö live vers2

Nio smittade på Högalid Riktlinjerna följdes inte

Covid-19 har nu spridit sig till tre avdelningar på Högalidshemmet i Hässleholm. Hela boendet är isolerat. Totalt nio vårdtagare har hittills testat positivt, men fler väntar på svar. Riktlinjerna för att motverka smittspridning har uppenbarligen inte följts. En av de boende hostade hela helgen, men isolerades inte förrän på söndagskvällen. Då togs också ett covidtest […]

Ingen dispens för endurotävling på Hovdala

Det föreslagna naturreservatet på Hovdalaområdet gör att länsstyrelsen säger nej till en endurotävling i november – trots att samma myndighet kan tänka sig att tillåta körning i en del av naturreservatet. Enligt terrängkörningslagen är körning i terräng med motordrivet forson för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjuden i hela landet på barmark. Länsstyrelsen kan […]

Frilagt behöver ditt stöd för att avslöja korruptionen

Berit Önell.

– Varför använder ni inte ordet korruption mer? Den frågan ställde Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till oss journalister som hörde hans föreläsning vid Föreningen Grävande Journalisters seminarium i Kalmar förra året. Korruption betyder att utnyttja sin ställning för att ge sig själv, släkt eller vänner fördelar. Sådant är väldigt vanligt, men […]