torsjö live vers2

Skärpta råd för minskad smittspridning i Skåne

Skärpta råd för minskad smittspridning i Skåne

– Alarmerande, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, om smittspridningen i Skåne just nu.

I Skåne gäller nu kraftigt skärpta råd för att minska spridningen av covid-19. Alla uppmanas att enbart umgås med personer i samma hushåll eller dem man brukar träffa varje vecka, att undvika butiker och kollektivtrafik och inte delta i idrottstävlingar och cuper. Publiktaket på 50 personer kommer att stå kvar i Skåne när resten av landet den 1 november får ha 300 personer i sittande publik. Det meddelades vid Folkhälsomyndighetens pressträff på tisdagen. Region Skåne kallade också till presskonferens med kort varsel.

Skåne blev alltså andra region efter Uppsala att få särskilda, strängare råd för att minska smittspridningen. Rekommendationerna för Skåne är mer långtgående och innefattar alltså även idrottstävlingar. De gäller omedelbart och i tre veckor framåt i första hand.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Nu behöver vi dra i nödbromsen för att bryta den här utvecklingen. Det är på allvar nu. Alla måste verkligen hjälpas åt och ta ansvar, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander vid Region Skånes presskonferens.

Det är det ökande antalet inläggningar på sjukhus för covid-19 och ny smittspridning inom äldreomsorgen i kombination med trängsel på köpcentrum och i kollektivtrafiken som fått myndigheterna att besluta om skärpning. Även inom idrottsverksamheter har smittspridning konstaterats. Det förklarade Eva Melander och Skånes landshövding Anneli Hulthén vid Folkhälsomyndighetens pressträff där de deltog på videolänk. Det är länsstyrelsen som har beslutat att inte höja publiktaket.

– Just nu är det inte logiskt att höja publiktaket, säger landshövding Anneli Hulthén.

Statsepidemiolog Anders Tegnell redogjorde för läget i Sverige och världen. I Europa har en rekordökning skett den senaste veckan till totalt 6,1 miljoner smittade och 209 500 avlidna. Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige ökade med 70 procent under förra veckan jämfört med veckan före och ligger nu på 115 785. Antalet avlidna i landet har skrivits ned till 5 918.

I Skåne har antalet bekräftat smittade mer än fördubblats på en vecka och ligger nu på 8 676 fall, varav 1 300 i förra veckan. Det senaste dygnet har situationen förvärrats ytterligare. Antalet som blir svårt sjuka och vårdas på intensivvårdsavdelning ökar också tydligt. På tisdagen är det nio personer, jämfört med fem på måndagen. Totala antalet som vårdas på sjukhus för covid-19 är nu 57, jämfört med 43 på måndagen. Andelen av de provtagna som är positiva har ökat från 2-3 procent till 5-7 procent de senaste veckorna.

– Detta är alarmerande, säger Eva Melander

Folkhälsomyndigheten bedömer också läget som kritiskt i Skåne och därför kom beslutet om skärpta råd.

Statsepidemiolog Anders Tegnell förklarar att Folkhälsomyndigheten bedömer läget i Skåne som kritiskt.

Enligt dessa bör alla avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel, till exempel i butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Även resor med kollektivtrafik som inte går att undvika får genomföras, till exempel till arbete, skola eller vårdbesök.

I avrådan från socialt umgänge ingår både att arrangera och delta i privata fester och liknande.

Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar, matcher och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Mindre cuper och tävlingar för barn kan genomföras i vissa fall.

Alla verksamheter uppmanas vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Arbetsgivare bör enligt råden ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

I Region Uppsala har smittspridningen dämpats sedan de skärpta lokala råden där infördes för en vecka sedan. Enligt Anders Tegnell är det dock för tidigt att dra några slutsatser.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se