torsjö live vers2

Munskydd i allt vårdnära arbete i omsorgen

Munskydd i allt vårdnära arbete i omsorgen

Nu ska munskydd användas i allt vårdnära arbete inom omsorgen i Hässleholms kommun.

Munskydd ska nu användas i all vård och omsorg där personalen befinner sig närmare vårdtagarens ansikte än en meter. Det beslöt omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun på tisdagsförmiddagen. Anledningen är den ökade smittspridningen inom verksamheterna. Ytterligare fem vårdtagare inom handikappomsorgen bekräftades smittade på tisdagen. Inräknat de nio fallen på Högalid är därmed totalt 15 vårdtagare smittade. I nuläget är det inte aktuellt att flytta någon av de smittade till den särskilda covidenheten som är inrymd på en av Högalids avdelningar.

Anna Björnlund, enhetschef på Högalid, säger att hon ska kolla upp det som hände i helgen då en vårdtagare enligt anhöriga inte isolerades på ett par dagar trots hosta. Personen visade sig vara en av de smittade.

Två av de nio smittade på Högalidshemmet vårdas nu på sjukhus. Det berättar verksamhetschef Kenneth Persson på tisdagseftermiddagen.

– Det är väldigt tråkigt med den ökande smittspridningen och den är ju anledningen till de skärpta råden för Skåne idag. Vår verksamhet speglar utvecklingen i hela Skåne, säger han.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Totalt är nu sex personer inom handikappomsorgen (FSS) bekräftat smittade. Kenneth Persson vet inte om de fem nya fallen finns på samma gruppboende som det första som redovisades på måndagen.

Snabbt beslut om munskydd

På måndagen sa han till Frilagt att en utökad användning av munskydd inte diskuterats. Men redan på tisdagsförmiddagen hade läget förvärrats så mycket att det blev ett beslut.

– Situationen ändras tydligt från dag till dag. Vi har inte så mycket i vår verktygslåda, men detta kunde vi ta till. Annars är det andra som får fatta beslut om ytterligare restriktioner, säger han.

Anna Björnlund, en av två enhetschefer på Högalid, säger att hon inte känner till fallet med vårdtagaren som inte isolerades i helgen, trots hosta. Det innebär att riktlinjerna inte följts.

– Riktlinjerna säger att de ska isoleras om de har symptom. Jag vet inte om någon haft symptom, jag får kolla upp det med sjuksköterskan, säger hon och hänvisar vidare till Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.

Cheferna säger att de inte känner till om riktlinjerna för när misstänkt smittade ska isoleras inte följts. Foto: Henrik Andersson

Ulrika Bengtsson har inte hört att riktlinjerna inte följts.

– Vad jag vet har det fungerat. Om någon har symptom ska den isoleras omedelbart. Undersköterska kan isolera och ska ta kontakt med sjuksköterska som gör symptomkontroll, men behöver inte vänta på detta, förklarar hon.

Hon berättar att man håller på att utvärdera arbetssättet under pandemin.

– Vi har ju inte stått i denna situation förut. Vi tittar på vad som fungerat bra och mindre bra, säger hon.

Har ni lärt er av det som hände på Lyckåsa?

– Ja, vi har jättestora lärdomar utifrån vad som hände på Lyckåsa, säger Ulrika Bengtsson.

Covidenheten på Högalid kommer som det ser ut nu inte att användas för att isolera de smittade vårdtagarna i samma byggnad, trots att omsorgens pandemiplan redan i februari slog fast att särskilda platser för covidsmittade skulle avskiljas.

– Vi ser fördelar med arbetssättet från i somras, men det är möjligt att vi får revidera det, säger Ulrika Bengtsson.

Svårt att hålla smittan utanför

Hon säger att det i dagsläget är mycket svårt att helt hindra smittan från att komma in på äldreboendena.

– Vi har smittspridning i samhället och en helt annan genomströmning av folk på boendena när vi inte längre har besöksförbud, säger hon.

Däremot ska smittan begränsas genom hygienrutiner, barriärvård och täta symptomkontroller för både boende och personal. Genom att testa alla på de avdelningar där smitta bekräftats upptäcks även smittade som inte har symptom. På Högalid var det flera av de smittade som inte hade några symptom vid provtillfället.

Idag råder barriärvård på hela Högalid, men provtagningen gäller alltså bara boende och personal på de avdelningar där någon redan konstaterats smittad.

Covidenheten bara
efter sjukhusvistelse

Covidenhetens avdelning har hittills endast använts för att isolera personer som varit på sjukhus i väntan på provsvar, oftast i sju-åtta dagar, innan de flyttar vidare till ett boende. Ingen av dessa har hittills testats positivt för covid-19. I nuläget bor fem äldre där med barriärvård. Ingen av dem har några symptom.

– Tanken är fortfarande att vi vid behov ska kunna växla över och ta emot smittade som inte kan isoleras där de annars bor, säger Monica Nilsson, enhetschef på covidenheten.

Hon är inte orolig för att det inte ska gå bra att isolera smittade personer där.

– När de vistas här håller de sig på sina rum och äter där. Det är det som är poängen, att de inte ska smitta någon här. Avdelningen är uppbyggd på det sättet. Det är stora och fina rum, säger hon.

Hon menar dock att erfarenheten nu visat att det gått bra att isolera misstänkt smittade även på demensavdelningar. Det särskilda covidteamet har arbetat ute på boenden med misstänkt smitta och även stöttat den ordinarie personalen där.

– Det har fungerat mycket bättre än vi hoppats på demensavdelningarna. Det är en bättre trygghet för de äldre att få vara hemma, om vi kan upprätthålla barriärvården så att vi inte får en smittspridning, i så fall får vi i första hand öka bemanningen. Då kan man avleda dem så att de inte går omkring. Om det skulle bli så att vi ändå inte kan hålla barriärvård får vi ta det beslutet då, säger Monica Nilsson.

Hon menar också att om ett helt boende har barriärvård händer ingenting om en vårdtagare råkar gå ut i korridoren eftersom övriga är i sina lägenheter.

Covidteamet tar nu hand om de bekräftat smittade på Högalid, liksom tidigare bland annat på Sjögläntan i Vinslöv i augusti.

– Hitintills har de bara vårdat de smittade, men vi får se hur det utvecklar sig, säger Monica Nilsson.

Idag arbetar 17 personer i teamet.

– Vi kommer nog att få rekrytera fler, säger Monica Nilsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se