Gruppen-3a-328x120

Kristdemokraterna känner stolthet över satsningarna

Kristdemokraterna känner stolthet över satsningarna

INSÄNDARE. Tidigare i oktober presenterade Allians för Skåne sitt förslag till budget med mål och inriktning för 2021. Detta innebar makalösa satsningar på den skånska sjukvården. Totalt 2.8 miljarder kommer gå till att förbättra vården för alla skåningar. För Hässleholms sjukhus innebär detta nya möjligheter att återigen förbättra den redan utmärkta vården.

Jämfört med 2020 får Hässleholms sjukhus 20,3 miljoner kronor. Till dessa 20,3 miljoner kronor tillkommer regionala kösatsningar på mer än 500 miljoner kronor och kostnadstäckning för läkemedel utöver vanlig uppräkning på 390 miljoner kronor. Vi ska inte heller glömma att de första spadtagen för framtidens ortopedi (FORTH) snart kommer att ske.

På sjukhuset fortsätter arbetet med att skapa ersättningslokaler för operation- och sterilverksamheten. En fysisk utvecklingsplan fastställdes av regionstyrelsen i december 2018 som belyste även övriga delar av sjukhusets förutsättningar för att bedriva en modern ortopedisk operationsverksamhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Under hösten 2019 beslutades om genomförande av etapp 1 i det scenario som rekommenderas i den fysiska utvecklingsplanen. Etappen omfattar nytt operationshus med mottagning och vårdavdelning 56 med mera, servicecentral och infrastruktur på sjukhusområdet. I beslutet gjordes en medelstilldelning om 1,6 miljarder inklusive utrustning. Projekteringsorganisation är upphandlad men pandemin har skjutit start av projektering från våren till hösten 2020. Detta har också inneburit att tidpunkt för färdigställande flyttats fram till 2024.

Att enbart skjuta till mer pengar brukar sällan fungera. Om en hink har hål i botten måste de lagas innan vi kan fylla på med mer vatten. Kristdemokraterna ser därför det som extra viktigt att effektiviseringskraven fortsätter att utvecklas. Syftet är inte bara att stimulera innovationer, utan också att se till att sådant som inte längre behövs avvecklas. Därmed frigörs resurser till nya satsningar.

Vården måste ständigt utvecklas och förbättras så att skåningarna får den goda och nära vården de förtjänar, utan att deras skattsedel drastiskt ska behöva förändras. Vi kristdemokrater är stolta över satsningarna som görs på Hässleholms sjukhus. Ett sjukhus vars verksamhet är betydelsefullt för alla skåningar men inte minst för hässleholmare.

Lars Lundberg, Kristdemokraterna,

ordförande för Hässleholms sjukhus.

Robin Gustavsson, Kristdemokraterna i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se