torsjö live vers2

I väntan på Godot…

I väntan på Godot…

INSÄNDARE. Undertecknad frestas, med tanke på rubriken, att citera en berömd replik ur Samuel Becketts teaterpjäs: ”De föder grensle över en grav, dagen glänser till ett ögonblick, och sen är det natt igen.” (Pozzo andra akten)
Med detta som bakgrund finns anledning att begrunda det som vi människor nu står inför. Detta med några i sammanhanget, som det synes, grundläggande fakta. Måhända i någon mån också hoppfulla sådana.
I februari-mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre! Detta skall ses i skenet av medias och i synnerhet SVT:s ensidiga rapportering om antalet döda i covid-19.
Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet  jämfört med 2015-2019.
Vi har kunnat ta del av vad som här sägs i en debattartikel under rubriken ”Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande” publicerad i Läkartidningen 2020-08-28 (uppdaterad 2020-10-07) signerad Johnny Ludvigsson professor, pediatrik, Linköpings universitet.
Vad som sägs i artikeln speglar medias och i synnerhet i vårt land SVT:s ansvar för sin rapportering. Att med en ensidig och sensationslysten rapportering skrämma upp därmed skapa fruktan och ångest hos människor är oansvarigt. Detta har och kan i än högre grad komma att leda till tryck på och köer till en annan del av sjukvården nämligen psykiatrin.
Ludvigsson nämner att coronapandemin har fått oöverskådliga konsekvenser med många döda, stor belastning på sjukvården, svår vårdskuld och svag ekonomi. Detta och att vi alla och envar  har ett ansvar att begränsa smittspridning kan säkert flertalet av oss naturligtvis instämma i och har ingen anledning att ifrågasätta. Ludvigsson talar i sitt debattinlägg också om en medianålder, för dem som dött i Sverige på 84 år varav de flesta med andra sjukdomar. Det finns således anledning att utgå från att covid-19 i många fall endast varit en bidragande dödsorsak.
Ensidig rapportering om antal döda måste således sättas in i något slags sammanhang. 
Det uppges att varje år dör över 55 miljoner människor på jorden. Hittills har ca 800 000 dött på grund av covid-19. Hur hög medianåldern var bland dessa finns anledning att reflektera över. 
Nämnas kan att det  registreras lika många döda på grund av självmord men dessa utgör inte en bråkdel av antalet som dör på grund av cancer eller diabetes. Vi ska måhända med detta i åtanke fundera över hur våra politiker väljer att fördela våra gemensamma resurser. Många barn dör som bekant årligen i resurssvaga länder på grund av just uteblivna resurser.
Låt oss till sist begrunda Montesquieus ord:
”Människorna bör begråtas när de föds, inte när de dör”.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se