Gruppen-3a-328x120

Tre döda på Högalid Smittspridning på skola

Tre döda på Högalid Smittspridning på skola

25 boende på Högalidshemmet har nu bekräftats smittade av covid-19. Tre av dem har avlidit. Foto: Henrik Andersson

Totalt tre äldre på Högalidshemmet i Hässleholm har nu avlidit i covid-19. Av de 55 boende har nu 25 bekräftats smittade. Ungefär lika många i personalen har testat positivt.

Samtidigt ökar antalet fall på skolorna. På Vittsjö skola pågår nu smittspridning bland både elever och personal med totalt mellan fem och tio personer smittade. Språkundervisning och hemkunskap sker därför nu digitalt på skolan istället för att eleverna ska resa till Bjärnums skola. Modersmålsundervisningen har lösts på samma sätt i alla kommunens skolor, liksom kulturskolans verksamhet.

Region Skånes rapporterar på tisdagen rekordmånga nya smittade på ett dygn, 1 410 personer, och vädjar till privata vårdgivare om hjälp med personalförstärkning i sjukvården.

På tisdagen vårdades 111 patienter med covid-19 på de skånska sjukhusen, på tisdagen 106, varav 16 i intensivvård. Belastningen har alltså ökat och ansvariga ser med oro på utvecklingen. Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom vädjade i ett pressmeddelande på måndagen till skåningarna om att hejda smittspridningen genom att följa de skärpta råden. Smittskyddsläkare Eva Melander påminde om att smittan främst sprids på arbetsplatser och vid sociala sammankomster.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

– Det är oerhört viktigt att alla som kan arbetar hemifrån och att alla, även om det känns tråkigt, undviker att gå på fester, släktträffar och andra sociala sammankomster, sa hon.

På tisdagen förtydligar de uppmaningen ytterligare.

– Det är allvar nu och nu är det dags för skåningarna att inse att vi inte kan fortsätta leva som vanligt. Nu är alla tvungna att göra uppoffringar för att skydda våra äldre och svaga. Nu är vi ett läge där vi har en stor smittspridning, påverkan på sjukvården ökar och allt fler äldreboenden får in smittan, säger Eva Melander i ett nytt pressmeddelande.

Region Skåne vänder sig nu också till privata vårdgivare och ber om hjälp.

– Med ett ökat antal covidpatienter på sjukhusen behöver vi öppna fler vårdplatser och för att kunna göra det behöver vi mer personal, säger Pia Lundbom.

Regionen har skrivit till alla de privata vårdgivare som man har avtal med för att fråga om det finns möjlighet att låna in personal. Det rör sig om sjuksköterskor med specialistutbildning och vana inom intensiv-, narkos- och operationsvård men också allmänsjuksköterskor. Det behövs även undersköterskor med vana från dessa områden.

Testar alla boende
och all personal varje vecka

På äldreboendet Högalid i Hässleholm har ytterligare två äldre avlidit. I kommunens omsorgsverksamheter har under hösten totalt 32 vårdtagare smittats, varav tre avlidit, samtliga på Högalidshemmet. 25 av de smittade finns på äldreboendet och sju på LSS-gruppboenden. Några som varit på sjukhus har kommit hem och är på bättringsvägen.

– Vi testar nu alla boende och all personal varje vecka som ett led i smittspårningsarbetet, berättar enhetschef Jessica Johansson.

På det sättet har några asymptomatiska fall upptäckts. Jessica Johansson säger att några av de anställda också meddelat att de haft symptom och därför inte kommit för att testa sig på arbetsplatsen. Istället har de då skickats till sjukhusets provtagning.

För att klara bemanningen när många är sjukskrivna får Högalidshemmet hjälp från andra enheter och, liksom tidigare, av det särskilda covidteamet.

– Det fungerar, men visst är det tufft med bemanningen, säger Jessica Johansson.

Vittsjö sticker ut

Skolchef Rolf Bengtsson bekräftar i försiktiga ordalag att Vittsjö skola är den skola som har flest fall av covid-19 och också den enda skola där det verkar som att smittspridning sker inom verksamheten.

Skolchef Rolf Bengtsson.

– Där är det av en sådan omfattning att vi inte vågar utesluta att det finns en spridning internt. Annars är det på flera skolor ett mindre antal personal eller elever som inte verkar ha samband med varandra. Vittsjö sticker ut. Vi vet att personal som haft kontakt med varandra blivit smittade, även om vi inte säkert kan säga vem som smittat vem, säger han.

Antalet smittade ökade i Vittsjö skola efter höstlovet och enligt Rolf Bengtsson är för närvarande mellan fem och tio personer bekräftat smittade.

– Men för närvarande är det väldigt spritt i samhället Vittsjö också. Det skulle kunna vara så att alla blivit smittade utanför skolan, säger han.

Det har inte varit aktuellt att stänga Vittsjö skola.

– Vi är inga smittspårare, men skolöverläkaren hade samråd med Smittskydd Skåne som vi ska ha innan vi eventuellt fattar beslut om att stänga en skola. Deras uppfattning var att vi inte skulle stänga, men se till att ha så lite rörelse som möjligt in och ut från skolan, förutom de vanliga förhållningsreglerna, säger Rolf Bengtsson.

Inga resor till Bjärnum

Därför blev det från och med förra tisdagen stopp för bussresorna till Bjärnum där Vittsjöeleverna brukar ha språk- och hemkunskapslektioner.

– Istället undervisas de på plats i Vittsjö och lärarna medverkar digitalt från Bjärnum, berättar Rolf Bengtsson.

Samtidigt stoppades lärarnas resor till Vittsjö för modersmålsundervisning och kulturskola och även dessa blev digitala. Dagen därpå beslöt kommunens krisledningsstab att detta skulle gälla för alla kommunens skolor.

Rolf Bengtsson förklarar att det finns nackdelar med att undervisa grundskoleelever digitalt i hemmen. I Vittsjö finns cirka 200 elever i årskurs F-6 samt fritidshem.

– Det är svårare att bedriva distansundervisning och det får konsekvenser i nästa led när föräldrarna måste stanna hemma. Dessutom anser Folkhälsomyndigheten att barn och yngre elever är mindre smittdrivande, säger Rolf Bengtsson.

Han vill inte gå ut med exakt antal smittade.

– Det kan lätt bli missvisande, men det är fem-tio elever och personal och det har uppstått på en veckas tid, efter höstlovet, säger han.

Smittspridningen pågår fortfarande. På måndagen bekräftades ytterligare ett fall.

– Men takten har väl minskat sedan i förra veckan, säger Rolf Bengtsson.

Kan snabbt ändra sig

Några planer på ytterligare restriktioner i skolorna finns inte i nuläget. Men det kan snabbt ändra sig.

– Om vi får ett större utbrott kan vi mycket väl stänga delar av verksamheten. Det är på ett helt annat sätt nu än i våras, det är svårt att dra slutsatser, säger Rolf Bengtsson.

Vittsjö skolas rektor Eva Almström säger att man gör vad kan kan för att begränsa smittspridningen på skolan.

– Vi håller avstånden, tvättar händerna, har fortfarande uteidrott och byter inte om i omklädningsrummen. Det är tråkigt när det sprids på skolorna, men det är nog i alla skolor i stort sett nu, utifrån att det är så mycket smitta i samhället. Jag tror inte att vi är unika, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se