torsjö live vers2

Barnen är vår framtid

Barnen är vår framtid

INSÄNDARE. Vi socialdemokrater vill satsa på mer förebyggande arbete på socialförvaltningen med individ och familj och förebyggande centrum. Den nya socialtjänstlagen som är på gång är redan mycket tydligt på att det förebyggande arbetet med barn inte som tidigare BÖR utan SKA genomföras och utvecklas.

Vad innebär detta för oss som politiker i socialnämnden i Hässleholm?

Min tolkning är att vi ska se till att barn och ungdomar har tillit och tilltro till oss vuxna. Vi ska vara ett föredöme för barnen. Vi måste finna barnen tidigt i livet för att kunna ge hjälp och stöd, så att barnens lidande minskar. Kostnader för utanförskap blir i annat fall mycket större. Om vi bygger starka barn behöver vi laga färre vuxna. Alla barn ska vara sitt bästa jag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Varför? För att barn ska ha framtidstro och se sin egen utveckling som positivt.

För att inte droger och missbruk av olika slag ska ses som en utveckling framåt utan att istället hjälp och stöd i en grön miljö som vi alla kan leva tillsammans i. Ett sätt att strukturellt minska utanförskapet är att ge det stöd barnen behöver och då finns det två viktiga skyddsfaktorer:

En fungerande skolgång och en familj som orkar bry sig och vara engagerad.

För att vi ska kunna leva upp till socialtjänstlagen i dag och den nya socialtjänstlagen behöver vi mer pengar till verksamheten för att vi ska kunna följa lagen

Lena Nilsson( S)

Andre vice ordförande socialnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se