torsjö live vers2

Fler smittade på Nybohemmet Förbud att samla fler än åtta

Nya provsvar visar att fler bekräftats smittade av covid-19 på äldreboendet Nybohemmet i Bjärnum. Nu finns totalt fem fall bland de äldre och sex fall hos personalen. Regeringen meddelade på måndagen att den vill förbjuda fler än åtta personer att samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Under dagen diskuterades också en eventuell förlängning av […]

Åtgärder mot smittorisk i hemtjänsten godkända

Hemtjänsten ska alltid bära skyddsutrustning vid tillsyn av personer som inte tidigare är kända i verksamheten. Kontrollfrågor om covid-19 ska i fortsättningen också ställas av både chef och sjuksköterska. Arbetsmiljöverket har nu godkänt dessa åtgärder från enhetschefen för Hemtjänst Väster i Hässleholms kommun efter att personal utsatts för smittorisk när det först i efterhand kom […]