torsjö live vers2

Åtgärder mot smittorisk i hemtjänsten godkända

Åtgärder mot smittorisk i hemtjänsten godkända

Hemtjänsten ska alltid bära skyddsutrustning vid tillsyn av personer som inte tidigare är kända i verksamheten. Kontrollfrågor om covid-19 ska i fortsättningen också ställas av både chef och sjuksköterska. Arbetsmiljöverket har nu godkänt dessa åtgärder från enhetschefen för Hemtjänst Väster i Hässleholms kommun efter att personal utsatts för smittorisk när det först i efterhand kom fram att en ny vårdtagare bekräftats smittad av covid-19.

Som Frilagt tidigare berättat fick personalen söndagsförmiddagen den 18 oktober i uppdrag att göra tillsyn hos en äldre man vars fru var inlagd på sjukhuset. Paret hade annars inte insatser av hemtjänsten. Mannen fick låna personalens telefon för att ringa hustrun. På eftermiddagen kom information om att mannen var testad positivt för covid-19. Ingen information hade lämnats om detta och personalen hade inte använt skyddsutrustning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enhetschef Åsa Sjöholm gjorde en anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Efter hennes utredning av händelsen och beskrivning av genomförda och planerade åtgärder har Arbetsmiljöverket beslutat att avsluta ärendet.

Åsa Sjöholm berättar i sin skrivelse att omsorgens sjuksköterska blev uppringd av en sjuksköterska från sjukhuset som bad om att omsorgen skulle göra tillsynen. Anledningen var att hustrun, som var inlagd, var orolig för maken som var ensam hemma. Omsorgens sjuksköterska kontaktade enhetschef i beredskap och hemtjänstpersonalen fick i uppdrag att titta till mannen.

– Det är ovanligt att omsorgen kontaktas för att utöva tillsyn hos okända, skriver Åsa Sjöholm.

På eftermiddagen kontaktade omsorgens sjuksköterska enhetschef i beredskap och meddelade att en inhyrd läkare från Falck informerat om att mannen hade testats positivt för covid-19.

Efter händelsen har beslut fattats om barriärvård med skyddsutrustning vid tillsyn av okända personer. Planerad åtgärd är också att både chef och sjuksköterska ska ställa kontrollfrågor om covid-19 vid förfrågan om tillsyn av personer som är okända för verksamheten.

Berit Önell

Läs tidigare artikel:

2020-11-04 Hemtjänsten fick inte vetskap om covid-19

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se