torsjö live vers2

En händelse som inte stärker monarkins aktier

En händelse som inte stärker monarkins aktier

INSÄNDARE. Jag noterar tacksamt att Swante Holm yttrar sig positivt om min dränga-fabel. Det är alltid uppmuntrande med någon form av feed-back.

Bondeprotesten i Klågerup 1811 bestraffades med blodig hand av generalen Jean Baptiste Bernadotte, Sveriges blivande kung. Swante Holm uppger att händelsen inte är särskilt välkänd och skälet är uppenbart: I all sin omänsklighet stärker den ju inte Monarkins aktier precis.

Vi får aldrig glömma att svenska folket har haft demokratiska rättigheter i en synnerligen kort del av vår historia. Brutalt förtryck har varit regel tidigare. Liksom man fortfarande har dödsstraff  i den thailändska monarkin för så kallat majestätsbrott, kunde man i Sverige mista huvudet för misshagliga yttranden om Kungahuset för så där hundrafemtio år sedan.

Allting kan snabbt ändras. Frihetstiden 1719- 1772 exempelvis var en tid av relativ frihet för främst adeln och borgarklassen tills Gustav III återupprättade enväldet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Naturligtvis kan inte det nuvarande kungaparet belastas för sina föregångares missdåd och övergrepp. Men hur beskuren vår nuvarande monarkis makt än är eller synes vara, innebär vårt nuvarande statsskick en latent fara.

Övermäktiga ekonomiska och antidemokratiska krafter stöder och lever i symbios med monarkin och – för att vara skonsam med ordvalet – en mera rådig  kung kan uppträda på den politiska scenen och sänka det som återstår av vår demokrati med dess galopperande ojämlikhet.

Jag anser att vi bör eftersträva ett demokratiskt samhälle med fullständig jämlikhet oavsett börd. Bland annat därför är jag republikan.

Vissa ungdomar, ofta med avrakade huvuden, kallar republikaner för landsförrädare. Det kan då vara tänkvärt att påpeka att vår nuvarande kungadynasti grundades av just en landsförrädare: Jean Baptiste Bernadotte vände sig som bekant mot sin egen kejsare, Napoleon Bonaparte.

Per L Christensen, Författare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se