torsjö live

Fler smittade på Nybohemmet Förbud att samla fler än åtta

Fler smittade på Nybohemmet Förbud att samla fler än åtta

Fler har bekräftats smittade på Nybohemmet i Bjärnum. Foto: Berit Önell

Nya provsvar visar att fler bekräftats smittade av covid-19 på äldreboendet Nybohemmet i Bjärnum. Nu finns totalt fem fall bland de äldre och sex fall hos personalen.

Regeringen meddelade på måndagen att den vill förbjuda fler än åtta personer att samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Under dagen diskuterades också en eventuell förlängning av de skärpta allmänna råden i Skåne som annars bara gäller till och med tisdagen, den 17 november.

Anledningen till förslaget om förbud är den kraftigt ökade smittspridningen under hösten, trots skärpta allmänna råd i de flesta regioner. Enligt både ett pressmeddelande och en presskonferens med regeringen på måndagseftermiddagen är läget i Sverige nu mycket allvarligt.

Begränsningen av antalet personer som får samlas till åtta personer kommer att slå mot det mesta. Allmänna sammankomster betyder bland annat demonstrationer, konserter, föreläsningar och gudstjänster. Med offentliga tillställningar menas idrottsevenemang, tivoli, marknad, mässor med mera.

Undantaget för tillställningar på serveringsställen tas bort.

– Det kommer att bli en prövande period. Situationen kräver stora uppoffringar av var och en av oss, och av samhället som helhet. Men gör vi gemensamma uppoffringar så räddar vi liv, säger inrikesminister Mikael Damberg i pressmeddelandet.

Undantaget för sittande publik föreslås dock bli kvar. Den senaste ändringen höjde tillåtet antal personer från 50 till max 300 personer vid arrangemang med sittande gäster på minst en meters avstånd från varandra. Det har dock knappt tillämpats eftersom de flesta regioner har hållit fast vid 50 personer.

Det nya förbudet föreslås gälla från och med den 24 november. Utgångspunkten i förslaget är att det inte ska gälla mer än fyra veckor på grund av de ekonomiska konsekvenserna och inskränkningarna i grundlagsfästa fri- och rättigheter. Men om situationen inte begränsas kommer det att fortsätta över jul och nyår.

Polisen har rätt att upplösa samlingar som hålls i strid mot förbudet och anordnare kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Smittspridningen fortsätter även i Skåne. Foto: Region Skåne
Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

En eventuell förlängning av de skärpta råden i Skåne diskuterades på måndagen mellan Region Skåne, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Vi ser ännu inga klara tecken på att samhällspridningen avtar trots att många verkar hörsamma de skärpta allmänna råden, säger smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande från Region Skåne.

Råden som gällt i tre veckor innebär bland annat att invånarna ska undvika fysisk kontakt med andra personer än dem man delar hushåll med eller träffar varje vecka, låta bli att gå på bibliotek, gym, köpcentrum och andra miljöer där det kan bli trängsel och avstå från fester och större bröllop och begravningar.

Region Skåne rapporterade 138 nya fall av covid-19 under söndagsdygnet. 163 personer vårdades för covid-19 på skånska sjukhus, varav 15 på intensivvårdsavdelning.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, berättar att ytterligare ett provsvar väntas i den första smittspårningsomgången på Nybohemmet. Efter en vecka provtas sedan alla som inte testat positivt på de två avdelningarna på nytt.

Provsvaren från Högalidshemmets två återstående avdelningar är ännu inte klara.

– Det är jättehögt tryck på laboratorierna nu, säger Biorgitta Ljungbeck.

Provsvaren dröjer eftersom laboratorierna är överbelastade.Foto: Liselotte Österlind, Medicinsk service, Region Skåne

Hon berättar att kommunen på onsdag ska ha möte med Region Skånes smittskydd om situationen på Högalid.

Berit Önell

Läs mer:

2020-11-12 Covid-19 även på Nybohemmet Brist på självtest

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se