torsjö live vers2

Covid-19 även på Nybohemmet Brist på självtest

Covid-19 även på Nybohemmet Brist på självtest

På Nybohemmet i Bjärnum har tre vårdtagare och tre anställda testats positivt för covid-19. Foto: Berit Önell

Även äldreboendet Nybohemmet i Bjärnum har nu drabbats av covid-19. På torsdagen hade tre av de äldre och tre i personalen bekräftats smittade.

Smittspridningen fortsätter också i Skåne, trots de skärpta råden som därför sannolikt kommer att förlängas. Brist på självtest gör att Region Skåne satsar på snabbtester och blir först i landet med att erbjuda så kallade antigentester till allmänheten.

Smittoutbrottet på Nybohemmet började med att en anställd i början på veckan testades positivt för covid-19.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Då satte vi igång en mindre smittspårning bland de patienter och personal som den smittade arbetat med. Igår fick vi besked om att en patient och två personal var positiva efter att ha testats på grund av symptom och idag kom provsvar för två positiva patienter till, berättar Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Smittspårningen har det inte kommit svar på ännu, men den har nu utökats så att samtliga på de berörda två avdelningarna, som ligger på samma våningsplan, provtagits.

Från Högalidshemmet i Hässleholm rapporteras inga nya fall utöver de 25 redan smittade i personalen och 25 bland de boende, varav tre avlidit.

På ett av de två LSS-gruppboendena i samma byggnad smitttades alla de sex vårdtagarna och en av dessa har avlidit. De övriga fem har tillfrisknat. Där har totalt åtta personer i personalen smittats.

På Högalidshemmet har totalt 50 personer smittats. Foto: Henrik Andersson

I övrigt förekommer enligt Birgitta Ljungbeck några ströfall där personal inom kommunens omsorgsverksamheter konstaterats positiva, men där smittan inte spridits vidare.

Hon hoppas att utbrottet på Högalid snart ska vara under kontroll.

– Om inga fler är positiva på de två avdelningar där vi nu har smittspårning så tror jag att det har planat ut. Inga fler är allvarligt sjuka där nu, men tre dödsfall är tre för många och det är trots allt ett stort antal som smittats, 50 personer, säger hon.

Hon hoppas att det inte ska bli fler utbrott som sprider sig på det sättet och menar att det bör gå bättre på Nybohemmet.

– Där har personalen nu jobbat med munskydd en tid och det borde förhindra en större smittspridning. Vi har också rutiner med barriärvård efter sjukhusvistelse. Förhoppningsvis ska det gå bra om man sköter allt korrekt, säger hon.

Några ytterligare åtgärder är inte aktuella i nuläget.

– Det är inte mer vi kan göra nu, mer än att ha 100 procent följsamhet till rutinerna, säger Birgitta Ljungbeck.

När det gäller att personal rör sig mellan olika avdelningar menar hon att det är svårt att helt undvika.

– Det är olyckligt när vi har många sjuka i personalen och måste ta in timanställda. Även om ambitionen är att de inte ska arbeta på flera avdelningar är det inte lätt. Men på Nybo vet alla nu att de bara ska jobba på de avdelningarna. Det kan vara lättare på ett mindre boende, säger hon.

Hon uppskattar att Nybohemmet har 35-40 boende. Högalid har 55.

På torsdagen rapporterades 569 nya smittade på ett dygn i Skåne. Det är betydligt färre än de 1 410 som rapporterades på tisdagen, men ändå höga siffror. Antalet covidpatienter på de skånska sjukhusen fortsätter att öka och var på torsdagen 134, varav 15 på intensivvårdsavdelning. 29 patienter vårdas på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Under vecka 45 bekräftades i Hässleholms kommun 113 nya fall av covid-19. Totalt har därmed 533 personer bosatta i kommunen bekräftats smittade sedan den 15 mars. Smittspridningen i kommunen beräknas till 216 nya fall per 100 000 invånare under vecka 45. Snittet för Skåne var 198. Östra Göinge låg högst med 413 nya fall per 100 000 invånare.

Smittspridningen i Skåne har alltså ännu inte mattats av, trots de skärpta råden.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

– Min bedömning är att det är mycket sannolikt att vi kommer att behöva göra en förlängning av de skärpta råden. Detta eftersom vi tyvärr ännu inte ser någon tydlig inbromsning av smittspridningen i samhället. Vi ska därför ha en dialog med Folkhälsomyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen eftersom de skärpta lokala allmänna råden slutar att gälla den 17 november, säger smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande.

Region Skånes självtester var på onsdagen slut, vilket flera medier rapporterade. Enligt Kristianstadsbladet var tiderna för hela veckan då slut för självtestningen. Därför ville politikerna satsa på snabbtester som ger svar på en kvart.

På torsdagen meddelade den borgerliga alliansen i Region Skåne att 200 000 snabbtester av antigenmodell har upphandlats. Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen, uttrycker i ett pressmeddelande sin glädje över att regionen blir den första i landet som kan erbjuda snabbtester.

När självtesterna inte räcker satsar Region Skåne på snabbtester. Foto: Region Skåne

Dessa tester har kritiserats för att inte vara helt tillförlitliga. Men politikerna tycker att fördelarna överväger. Förhoppningen är bland annat att sjukvårdspersonal som testas negativt snabbare kan komma tillbaka till arbetet.

– Nu får vi ett test som direkt hittar dem som inte är sjuka i covid. Att man kanske får något fler falska positiva svar korrigeras lätt med ett kompletterande test, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i pressmeddelandet.

Region Skåne har också fått tillgång till ytterligare ett externt laboratorium och den nuvarande kapaciteten på cirka 17 000 självtester per vecka kommer, enligt ett pressmeddelande, succesivt att utökas med 5 000 bokningsbara tider under de närmaste veckorna. Fler provtagningsplatser för bil planeras också.

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen att skärpta allmänna råd införs i ytterligare fyra regioner i landet. Därmed har hela Sverige utom fyra regioner nu särskilda restriktioner. Det senaste dygnet har 40 nya svenska dödsfall i covid-19 registrerats, totala antalet är därmed 6 122.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se