torsjö live vers2

Två smittade till på Högalid Skärpta råd förlängs

Två smittade till på Högalid Skärpta råd förlängs

Ytterligare två äldre på Högalidshemmet har bekräftats smittade av covid-19. Båda bor på samma avdelning och det är nu den enda av de fem avdelningarna där fortsatt smittspridning befaras.

Folkhälsomyndigheten beslöt på tisdagen att förlänga de skärpta allmänna råden i Skåne till och med den 13 december. De gäller nu även utomhusaktiviteter.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, hade hoppats att de senaste provtagningarna i smittspårningen på Högalidshemmet skulle visa negativt. På den ena av de två kvarvarande avdelningarna hade smittspridningen avstannat, enligt provsvaren på tisdagen. Men på den andra finns alltså fortfarande risk för spridning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Riktigt över är det inte, konstaterar Birgitta Ljungbeck.

Hon har dock fått besked om att bara en av de boende på Högalid ligger kvar på sjukhus.

– Övriga är i återhämtningsfasen, säger hon.

Totalt 27 äldre på Högalid har smittats, varav tre har avlidit.

Två boende till på Högalidshemmet bekräftades på tisdagen smittade av covid-19. Foto: Henrik Andersson

Ingen av de hittills kända fem smittade på Nybohemmet rapporteras allvarligt sjuk. Ingen av dem är inlagd på sjukhus.

Under onsdagen har kommunens omsorgsförvaltning ett möte med Region Skånes smittskydd för att diskutera hur smittan ska hanteras fortsättningsvis. Birgitta Ljungbeck gissar att det blir ytterligare provtagning på den avdelning där två nya fall konstaterats.

Undvik folksamlingar även utomhus

Folkhälsomyndigheten bedömde på tisdagen att det på grund av smittspridningen i Skåne fortfarande finns behov av lokala råd. De tidigare skärpta allmänna råden förlängs och förtydligas därför efter samråd med Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander och länsstyrelsen.

– Många gör redan idag stora uppoffringar för att undvika att bidra till smittspridningen men alla måste inse att man inte kan leva som vanligt i dessa dagar. Det är inte läge att ordna fester, släktträffar, gå på köpcentrum eller trängas på ett gym just nu. Om vi alla hjälps åt är det min övertygelse att de förlängda skärpta råden, tillsammans med regeringens beslut om allmänna sammankomster, kommer att minska smittspridningen framöver, säger Eva Melander i ett pressmeddelande.

Det är enligt smittskyddsansvariga inte läge att gå på gym i Skåne under tiden de skärpta allmänna råden gäller, nu till den 13 december.

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att om möjligt undvika att umgås inomhus med andra personer än dem man bor med, undvika att ordna eller delta i fester eller andra privata tillställningar och hålla avstånd även utomhus. Kollektivtrafik bör undvikas, liksom att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel, exempelvis butiker och köpcentrum, och alla platser där många vistas samtidigt. Rejält avstånd bör hållas till andra människor, gärna två meter. Avrådan gäller också kurser, konferenser, konserter, föreställningar, biografer, religiösa evenemang och högtidsfiranden och andra evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus.

Alla över 15 år avråds från organiserad idrottsverksamhet, med undantag för elitidrottare och idrottsgymnasier. Avrådan gäller tävlingar och cuper för alla åldrar.

Liksom tidigare uppmanas alla verksamheter att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ. Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt.

S kritiserar Skånes coronahantering

Socialdemokraterna i Region Skåne kritiserade på tisdagen i ett pressmeddelande den styrande alliansens coronahantering i regionen, bland annat för att testkapaciteten inte byggts ut mer.

– Det är en oacceptabel situation i Skåne. Staten har tillskjutit så mycket pengar så det är orimligt att det borgerliga styret inte har byggt ut testkapaciteten mer. Detta försvårar bekämpningen av pandemin, säger Henrik Fritzon (S) i pressmeddelandet.

Vid förra veckans sammanträde i regionstyrelsen krävde S att testkapaciteten byggs ut, men också tydligare regler för hur många som samtidigt får vistas på varuhus och i affärer och att turtätheten ska utökas i kollektivtrafiken.

Under måndagsdygnet registrerades 584 nya smittade av covid-19 i Skåne. 164 personer vårdades på skånska sjukhus, varav 16 på intensivvårdsavdelning. Antalet allvarligt sjuka fortsätter alltså att öka. Smittspridningen i Skåne är också fortsatt hög, men sett till genomsnittligt antal fall per dag de senaste sju dagarna ser den ut att ha minskat något den senaste veckan, till 584 på måndagen, vilket är den lägsta siffran sedan den 10 november.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se