Gruppen-3a-328x120

Smultronställen från ovan ska bidra till att rädda naturen

Smultronställen från ovan ska bidra till att rädda naturen

Möllerödsmaden med Almaåns utlopp från Finjasjön och fågelplattformen ”Slingra dig” är ett av motiven i boken Smultronställen i Hässleholms kommun 2015-2020. Foto: Thomas Johnsson

Välkända omgivningar i Hässleholmstrakten blir hisnande vackra naturscenerier genom Thomas Johnssons flygbilder från drönaren Lill-Hugo. Nu har bilder från ett 40-tal naturområden blivit en bok, Smultronställen i Hässleholms kommun 2015-2020, utgiven av Göingebygdens biologiska förening.Målsättningen är att boken, som marknadsförs som årets julklapp, både ska inspirera till naturupplevelser och skydd för den biologiska mångfalden. I slutet finns en lista på önskemål till kommunen, bland annat ett biparadis på Hovdalaområdet och värnande av strandskyddet för att gynna växt- och djurliv vid Finjasjön.

Thomas Johnsson och föreningens nye ordförande Leif Nordin presenterade boken och sina visioner om hur naturen ska värnas vid en presskonferens på Hotell Statt på tisdagen. De har båda varit medlemmar i Göingebygdens biologiska förening i omkring 50 år. Thomas Johnsson är också känd som naturfotograf och har hållit många föredrag med bildvisning. Men drönarbilderna har tillfört något nytt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det som är så fantastiskt är att få se smultronställena på ett annat sätt, säger han entusiastiskt och visar upp Lill-Hugo.

Han berättar glatt att hans fru kommenterade köpet av drönaren för några år sedan med att skillnaden mellan pojkar och män är priset på deras leksaker. Men priset för en drönare är numera överkomligt, några tusen kronor, och hustrun är nu en engagerad “co-pilot” som ofta håller koll på Lill-Hugo med kikaren för att han inte ska krocka med något.

Den nytryckta boken presenterades av Leif Nordin, tilll vänster, ny ordförande i Göingebygdens biologiska förening, och Thomas Johnsson, fotograf och författare, med drönaren ”Lill-Hugo”. Foto: Berit Önell

Här finns bilder från ovan på Finjasjön och Möllerödsmaden, Hörlinge ängar, Ubbalts naturreservat i Vittsjö, vulkanerna vid Häglinge, Skeingesjön, Ljungamölla med Vinslövs blomsteräng och många andra områden som föreningen bedömer som skyddsvärda. Dessutom ingår kartor och närbilder på djur- och växtliv från varje plats. Boken innehåller dock sparsamt med text. För ytterligare information hänvisar den istället, med sidangivelser, till den guidebok, Naturguide Hässleholm – 52 pärlor, som Göingebygdens biologiska förening gav ut för några år sedan.

– Vi bor i en kommun med en alldeles enastående natur, säger Thomas Johnsson.

Han tror också att boken kan bli en viktig dokumentation av hur naturen sett ut de senaste åren.

– Det är första gången vi dokumenterar naturen uppifrån. Det är viktigt eftersom naturen förändras. Vi behöver ha lite koll, säger han.

Den nya 96-sidiga boken har tryckts i 1 000 exemplar i liggande A4-format. De sista 16 sidorna har temat Värna biologisk mångfald!. Avsnittet handlar bland annat om föreningens arbete med inventeringar av växter och djur, fågelmatning och holkuppsättning. Men läsaren får också se mindre trevliga bilder och läsa om kalhyggen, monokulturer, giftanvändning, klimatförändringar, invasiva växter och utrotade arter.

– 68 procent av alla ryggradsdjur har utrotats sedan 1970. När kommer människor att verkligen gripas av panik så att vi gör något åt det?

Thomas Johnsson ser allvarlig ut. Han berättar att de flesta av de utrotade arterna finns i regnskogen, men även något så svenskt som myrarnas spelande orrar har minskat med 75 procent sedan 1977.

Samtidigt har vissa arter ökat i antal, exempelvis har glada och havsörn räddats av särskilda projekt. Den kritvita ägretthägern håller nu till mer eller mindre permanent vid Finjasjön, något som kan vara en effekt av ett mildare klimat.

Thomas Johnsson förklarar att föreningens arbete för biologisk mångfald pågått sedan starten 1949.

– Vi har samlat på oss mycket kunskap och kan jobba ganska trovärdigt, säger han.

Han och Leif Nordin har också fått positiva signaler från kommunalråden om ett samarbete för att värna naturen.

– Vi behöver kommunens stöd och tror att kommunen behöver vårt stöd också, säger de.

Bokens lista med önskemål har nio förslag. Ett önskemål är att utveckla den biologiska mångfalden inom kommunen, i synnerhet inom Hovdalaområdet. Thomas Johnsson och Leif Nordin avslöjar att det bland annat handlar om en eller flera våtmarker, gärna enligt den utredning som kommunen och Hibab redan låtit göra, och inplantering av storkar, kanske ett storkhägn.

I bokens avsnitt om klimatförändringar och andra hot mot naturen är de översvämmade Hovdalafälten ett exempel. Här hoppas Göingebygdens biologiska förening på våtmarker och häckande storkar i framtiden. Foto: Thomas Johnsson

Storken har förresten redan återvänt som häckfågel till kommunen för första gången sedan 1920. Ett par häckade i Vinslövstrakten i somras. Dessvärre dog både ungarna, men förhoppningen är att storkparet ska komma tillbaka till samma plats nästa år.

Ett biparadis på Mjölmöllevången nära Hammarmölledamm på Hovdalaområdet skulle vara ett sätt att gynna några av de många arterna av vildbin som är nödvändiga för vår livsmedelsförsörjning.

– Ett biparadis är ett ställe där bina trivs och har mat, en floraäng med nektargivande växter, förklarar Leif Nordin.

Göingebygdens biologiska förening vill också gärna skapa ett Naturforum där Hovdalas och även annan värdefull natur i kommunen presenteras.

Vid nordvästra delen av Finjasjön vill de värna strandskyddet för att gynna växt- och djurliv. Området från “Slingra dig”-fågelplattformen och Möllerödsmaden till alslingan och fågeltornet vid Finja båthamn skulle kunna bli ett ”naturkoncept”.

Föreningen vill gärna hjälpa kommunen att bekämpa invasiva växt- och djurarter.

Pandemin har gjort att fler människor söker sig ut i naturen, på gott och ont. Slitage och störningar kan uppstå.

– Men ju fler som kommer ut i naturen desto större blir förståelsen. Man får på något sätt kanalisera vandrarna till vissa vägar, säger Leif Nordin.

I Ubbalt i Vittsjö finns ett av 14 naturreservat i kommunen. Än så länge finns dock inget kommunalt naturreservat även om det har diskuterats. Foto: Thomas Johnsson

Någon plan för detta i Hässleholms kommun känner de dock inte till.

– Vi har inte hört något än, men jag tror att det är ganska nära, säger Thomas Johnsson och tänker bland annat på Hovdalaområdet med cirka 100 000 besökare årligen.

Han är glad att ett naturesesrvat nu är på gång på Hovdalaområdet. Det är visserligen stort men har också delar som är mer känsliga.

Göingebygdens biologiska förening har drygt 800 medlemmar och hoppas att bokprojektet ska locka fler.

– Vi blir starkare om vi är fler, till exempel som remissinstans, säger Thomas Johnsson.

Berit Önell

Boken Smultronställen i Hässleholms kommun 2015-2020 kan köpas på Hässleholms bokhandel, Ica Maxi, Coop, Nisses, Förmedlingscentralen, Hovdala slott och via Göingebygdens biologiska förening.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se