torsjö live vers2

Hur botas lungcancer bäst?

Hur botas lungcancer bäst?

INSÄNDARE. I en insändare i Norra Skåne den 25/11 skriver Annette Linander och Bo Erixon att vi borde ”uppmärksamma lungcancer mer”. Att det inte är enbart rökning som orsakar lungcancer kan nog vara sant, men helt övervägande delen som får denna ”sjukdom”, står rökarna för. I dessa fall helt självförvållat. En annan svårartad åkomma som också drabbar rökare är KOL. Har tyvärr sett det på nära håll.

En annan bidragande orsak till dessa två ”sjukdomar” är högst troligt avgaser, asfaltdammoch däckpartiklar från trafiken. Insändarnager tyvärr inga förslag till förebyggande åtgärder, vilket man hade kunnat förvänta sig. Man koncentrerar sig enbart på upptäckten. Det hade varit bra om man också givit läsarna konstruktiva förebyggande förslag.

Hur ska man då åstadkomma minskade kostnader och svårt mänskligt lidande i framtiden? Ett omedelbart totalstopp för subventioner till tobaksodlare. En höjning av priset till ca 300 kr/ask, vilket är priset i Australien. Priset skulle givetvis samordnas i EU. Bränslepriset (bensin och diesel) höjas till ca 30 kr/liter. Ska vi klara miljön, klimatet och hälsan, finns ingen återvändo. Med dessa ökade skatter kunde samhället öka välfärden betydligt. Privat skulle en del bli fattigare, men det skulle också innebära stora omprioriteringar av mångas livsstilar.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se