torsjö live vers2

Konsulter för 330 000 ska utreda höghastighetståg

Konsulter för 330 000 ska utreda höghastighetståg

Så här skulle den nya höghastighetsstationen kunna se ut från Magasinsgatan på västra sidan om järnvägen i Hässleholm, enligt en tidigare skiss från Kreera som användes i kommunens informationsbroshyr.

Hässleholms kommun tar hjälp av konsulter till en kostnad av 329 700 kronor plus moms för att utreda konsekvenserna av möjliga sträckningsförslag och stationslägen för höghastighetsjärnvägen. Det trots att två anställda redan arbetar med frågorna.

Kommunens projektledare för infrastrukturfrågor Richard Heingard förklarar att expertstöd behövs inför vårens samråd med Trafikverket om de olika förslagen.

Richard Heingard, projektledare för infrastrukturfrågor i Hässleholms kommun. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har ett behov av att bättre förstå och ta ställning till de sträckningsförslag som kan bli aktuella. Vi behöver ta fram fakta för att kunna bemöta Trafikverket, säger Richard Heingard som tillsammans med Gertrud Richter arbetar på kommunledningsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen med frågor om järnvägsutbyggnad.

Under hösten har Trafikverket tagit fram ett antal bantade förslag, varav ett innebär att höghastighetsjärnvägen hamnar långt utanför Hässleholm, mellan Perstorp och Västra Torup. Detta förslag har kommunen ifrågasatt. Om sträckningen blir nära nuvarande stambanan kan det istället bli andra problem.

– I första hand vill vi fokusera på stationsläget, men också på hur järnvägen kan passera Hovdala och Sösdala, säger Richard Heingard.

Dessutom ska konsulterna skissa på hur en ny station skulle kunna se ut och hur den kan passa in i förhållande till befintlig bebyggelse i centrala Hässleholm.

Richard Heingard förklarar att det nu gäller en utredning som ska vara klar senast den 31 januari. Kreera Samhällsbyggnad AB i Malmö fick uppdraget i en direktupphandling. Företaget utredde redan 2014 effekterna av en höghastighetsstation i Hässleholm och kom då fram till att det var ett bra huvudalternativ. Även andra järnvägsutredningar finns enligt Kreeras hemsida på meritlistan, bland annat en teknisk utredning av fyrspår Mölndal-Kungsbacka, en jämförelse mellan centrala och externa höghastighetsstationer i Lund och Hässleholm samt en utredning om möjliga sträckningar och kostnader för utbyggnad av västra och södra stambanorna, som alternativ till nya höghastighetsbanor.

Enligt avtalet gäller det i ett år från och med tecknandet som skedde den 25 november. Men Heingard säger att om det blir aktuellt med fler utredningar sker det efter nya upphandlingar.

Inför Trafikverkets slutliga förslag på sträckning för höghastighetsjärnvägen ska fyra samråd hållas. Två har redan hållits. De behandlade övergripande förutsättningarna i geografin inom utpekade utredningsområden. Inför de två slutliga samråden vill kommunen genomföra egna utredningar, med hjälp av konsulter med expertkunskaper.

– Hässleholms kommun behöver stärka sina argument och bättre förstå vilka möjliga lösningar som bäst passar in i kommunens landskap och som ger minst påverkan längs aktuella sträckningar, skrev kommunen i sin offertförfrågan.

Analyserna i den kommande utredningen ska innehålla en lista med för- och nackdelar med olika förslag för stationsområdet, de stråk som krävs för trafiken in i och ut ur staden samt på vilket sätt särskilda områden och större målpunkter kan passeras. Förutom Sösdala och Hovdala gäller det bland annat Hässleholms reningsverk och underhållsdepån för Öresundstågen. Här behöver hänsyn tas till exempelvis tunnel- eller brolösningar och mindre hastighetsjusteringar. Kostnader ska jämföras för olika alternativ.

Underlag behövs också för kopplingspunkter mellan de nya stambanorna och befintlig järnväg.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln är korrigerad. Richard Heingard arbetar inte heltid med tågsatsningen. Hans tjänst är idag projektledare med inriktning på infrastruktur där han uppskattar att arbetet med kommunens förberedelser för höghastighetstågen upptar ungefär halva tiden. Han berättar att han hittills anlitat Gertrud Richter för tågprojektet på mellan 20 och 50 procent av hennes tjänst som samhällsstrateg. Denna nya tjänst inrättades dock på heltid den 1 oktober 2019 då Gertrud Richter omplacerades från tjänsten som planchef. Hon är fortfarande anställd av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som bekostar lönen. Huvudsyftet med tjänsten är projektet Ny Generation Järnväg, men i anställningsavtalet står ”fysisk samhällsplanering och projektering”.

Läs mer:

2020-11-13 Kritik mot förslag på höghastighetståg långt från Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se