torsjö live vers2

SD använder sunt förnuft

SD använder sunt förnuft

INSÄNDARE. Magnus Åkeborn (V) ger i en insändare 4/12 sin syn på Hässleholm och världen efter att hans röda budgetförslag röstats ner av Fullmäktige. Insändaren är full av vänsterfloskler och allt åt allapolitik. Ingenstans går det att utläsa medvetenhet om den drakoniska skattehöjning som skulle krävas för att driva igenom vänsterpartiets verklighetsfrämmande politik. Åkeborn ser inte sambandet mellan migrationspolitiken och de stora kostnaderna för bland annat socialförvaltningen i Hässleholm och andra kommuner.  I oikofobisk anda bejakar han mångkultur och blundar för dess biverkningar. Hans politiska idéer har provats historiskt från Sovjetunionen till Venezuela med skrämmande resultat. Måtte vi aldrig se dem genomförda här i Sverige.

Vad den lokala kommunala budgeten anbelangar är vi Sverigedemokrater ganska nöjda med utfallet. Vi valde att stödja restalliansens budgetförslag och besparade därmed våra kommuninvånare en hotande skattehöjning. Som det gräsrotsparti vi är lyssnar vi på medborgarna och är lyhörda för opinionsyttringar. Vi kan ta åt oss äran att via ett tilläggsyrkande öppnat upp för renovering av Sösdala Simhall. Här fick vi stöd av den rödgröna gruppen och därmed var majoriteten säkrad för ett beslut.
Tyvärr uteblev stödet för att äska stöd för invandringsrelaterade kostnader från staten. Sveriges extrema migrationspolitik har varit ytterst kostsam för kommunerna och man har gravt underskattat problemen med att integrera och få nyanlända i skattegenererande jobb. Ansvaret för detta generalhaveri ligger främst på regeringspartierna men även alliansen drog sitt strå till stacken då de hade regeringsinnehavet. Tydligen har dess lokala företrädare inte kommit till insikt om detta.

Sven Lundh (SD),  Hanna Nilsson (SD),

Ulf Berggren (SD), Paul Thurn (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se