torsjö live vers2

Skogsbrukets framtid

Skogsbrukets framtid

INSÄNDARE. Skogsbruket i södra Sverige har under 2000-talet utsatts för stora påfrestningar. Vi minns stormarna Gudrun och Per och de senaste åren har granbarkborren orsakat stora skador. Angripna träd vissnar och dör fort vilket innebär att virkesvärdet avsevärt försämras.

Dessutom upplever flera skogsägare att deras beslutsrätt över sin mark inte alltid respekteras av myndigheter och andra beslutsorgan.

När nu skogsutredningen omfattande mer än 1000 sidor lagts fram finner skogsägaren att det kommer att bli ännu krångligare att vara skogsägare ifall utredningens förslag får gehör. Det finns förslag som medför ökade administrativa bördor och förhoppningen om stärkt äganderätt infrias inte. Istället finns omfattande förslag på att undanta mera skogsmark från brukande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Risken är att dessa ytterligare pålagor och direktiv påverkar en näring som har stor betydelse för landets ekonomi och ger en levande landsbygd.

Vi får hoppas att politiker och andra nu på allvar tar tag i skogsbrukets framtid och markerar vad som är rimligt och orimligt ifall skogsbrukaren skall kunna fortsätta att äga och förvalta en av Sveriges viktigaste tillgångar .

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se