torsjö live vers2

SD gör logiska kullerbyttor

SD gör logiska kullerbyttor

INSÄNDARE. SD använder sunt förnuft säger hjärntrusten av Hässleholms Sverigedemokrater i en insändare den 10 december. Baserat på insändarens innehåll finns brister både vad beträffar sunt och förnuft. Den påtagliga logiska kullerbyttan  gör man när man jämför dagens Vänsterparti med Sovjetunionen. Normalt är ett sådant argument under all värdighet i ett demokratisk debattforum av idag, men fullt förståeligt när det gäller Sverigedemokraterna.  Uppenbarligen bortser man från sin egen historia och ursprung, den Fascistiska och Nazistiska ideologin. Sverigedemokraternas politik, vilket också framgår av insändaren, grundas i huvudsak på  ett nationalistiskt bekämpandet av etnisk, nationell och kulturell jämställdhet, med andra ord exkludera och  diskriminera icke önskvärda grupper. Ett förhållningssätt som vi också har ett skrämmande historiskt perspektiv på. För att göra sin ideologi mer rumsren motiverar man med ekonomiska argument. Framför allt antyder man att problem inom omsorg, kriminalitet och delar av vår gemensamma välfärd uteslutande beror på att personer med utländsk bakgrund oskäligt utnyttjar och belastar vår sociala sektor. Man säger sig vilja värna om det svenska “folkhemmet”, men tycks glömma att folkhemsmodellen bygger på solidaritet, empati, sympati och gemensamt ansvar. Värderingar som inte är frekventa på den politiska högerkanten. SD klagar ofta på att invandrare inte i tillräcklig grad integrerar sig i samhället. På samma gång ser vi SD förslag som genom särbehandling har för avsikt att segregera dessa invandrare. Vi har också hört åsikter, från partiets topp, om att censurera Sveriges Radio och begränsa spridandet av “vänsterliberala” ideer. Det är exakt hur auktoritära regimer agerar, oavsett om det var Sovjetunionen eller Nazi-Tyskland, att begränsa och styra information och nyhetsförmedling.
Det är synnerligen cyniskt att tro att vi genom skärpta asylregler kan påverka flyktingsituationen. Asylrätten är ett internationellt åtagande , som vi har, moralisk och rättslig, skyldighet att efterleva. Om vi vill minska på antalet flyktingar och asylsökande, så måste vi titta på vad och vem som producerar flyktingar. Om vi gör det, finner vi att det är ett antal auktoritära regimer, ofta med stöd av någon stormakt, som producerar huvuddelen av flyktingar. Tyvärr tar dessa stormakter inte ansvar för den situation man medverkat till att skapa. Endast ett internationellt samarbete kan lösa problemet, inte ett nationalistiskt egocentrisk tänkande.
Nej, SD är inget gräsrotsparti! Det är ett populistiskt missnöjesparti, som utnyttjar  missnöjesströmningar i samhället och också underblåser dessa strömningar, för att tillskansa sig politisk makt och en plattform för att genomföra sin grundläggande ideologi, vilket återigen ger historiska associationer.


Stanley Hallström
Partipolitisk obunden

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se