torsjö live vers2

Ingen ska behöva fira jul på gatan

Ingen ska behöva fira jul på gatan

INSÄNDARE. Hemlösa är bland de mest utsatta i vårt samhälle, både socialt och ekonomiskt. Vem som hamnar i hemlöshet förändras, för en del handlar det endast om att man saknar bostad men i övrigt har ett helt fungerande liv. En del hemlösa lever med beroendeproblematik och eller psykisk ohälsa. Under lång tid sågs missbruk som brist på moral: skärp dig så får du hjälp!

Idag vet vi att en beroendesjukdom inte beror på en svag personlighet. Kvalificerad hjälp över tid i kombination med en trygg social situation medverkar till att vända utvecklingen i en positiv riktning. Därför förespråkar Kristdemokraterna Bostad Först. Utgångspunkten är att det första, och ibland enda, en hemlös behöver är ett eget boende – en plats att kalla sitt hem. Därefter erbjuds den hjälp som den boende vill ha och är mottaglig för. Krav ställs, som på alla hyresgäster, att hyran betalas, lägenheten sköts och att grannar inte störs. Verkligheten visar att åtta av tio klarar att långvarigt bo kvar i Bostad Först.

I vår budget avsätter vi 200 miljoner kronor för att stötta Bostad Först bland annat genom att de kommuner som startar nya Bostad Först-boenden får 100000 kronor per ny lägenhet i startbidrag. Det räcker generellt till hyran i ett och ett halvt till två år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Riksdagen ställde sig bakom Kristdemokraternas förslag att regeringen ska stötta kommunerna att vidareutveckla metoden Bostad Först. Det är positivt men det saknas en strategi för hemlöshet och det ansvaret ligger tungt på regeringen.

Strategin bör bland annat innehålla en plan för fler boenden för socialt utsatta med reducerad hyra, helst insprängda i vanliga bostadsområden. Vidare behövs ett förbättrat samarbete mellan Kronofogden, socialförvaltning och hyresvärdar så att vräkning av barnfamiljer och äldre kan undvikas i större utsträckning.

Ingen ska behöva fira jul som hemlös. Låt 2021 bli året då arbetet mot hemlöshet tas på allvar av riksdagens samtliga partier. Alla har rätt till en plats att kalla sitt hem.

Michael Anefur, socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot (KD)

Simon Berneblad, ordförande Kristdemokratiska

ungdomsförbundet i Nordöstra Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se