logga-ligg-tjock

Hur kan ansvariga påstå att indragen busslinje är en förbättring?

Hur kan ansvariga påstå att indragen busslinje är en förbättring?

INSÄNDARE. Nu är det alltså dags igen med indragning av busslinje 536 mellan Hässleholm och Osby med stopp i bl a Ballingslöv och Hästveda. Fast de ansvariga har mage att utmåla detta som en förbättring för boende i de olika byarna mellan Hässleholm och Osby. Så dumma är vi faktiskt inte, även om vi är lantisar, att vi går på det.
Vilken nytta har man som boende i centrala Hästveda av att bli skjutsad till närmaste station om man vill åka från Hästveda till Hässleholm eller tvärtom? Här är många frågetecken kring detta!

Så jag vill från Carina Zachau och kollektivtrafiknämnden ha svar på dessa frågor: 1. Vilka avgångar kommer att försvinna, och vilka kommer att finnas kvar? 2. Kommer tågtrafiken att utökas med turer senare på kvällarna och på helgerna för att ersätta indragna bussavgångar? Kommer tågtrafiken att förtätas? Varannan timme är för sällan! 3. Hur kommer trafiken att lösas för de som pendlar till och från arbeten i t ex Malmö eller Lund, eller har obekväm arbetstid? Kvällsskift som slutar 22 eller ännu senare? 4. Om jag vill gå på restaurang, pub el bio i Hässleholm en kväll, hur kommer jag dit och därifrån? Om bussarna dras in finns ingen avgång senare än 20.15! 5. Vad grundar sig beslutet på? Förhoppningsvis inte antal resande eftersom man avråds att resa kollektivt, att åka till affärer, restauranger, biografer m m. 6. Av vilken anledning ska vi som bor på mindre orter betala någon skatt till regionen? Om kollektivtrafiken minskar/dras ner/dras in så finns ingen regional service kvar. Vårdcentralen är indragen sedan länge! 
Till kommunalråden vill jag ställa dessa frågor: 1. På vilket sätt har ni verkat för att bussavgångar inte ska dras in? 2. Vilka krav ställer ni på regionen? 3. Varför ska vi betala kommunalskatt i kringorter och småbyar? Det finns nästan ingen service längre. Servicekontoret är nedlagt, gator, hus och vägar ser ut som om byn befinner sig i en krigszon om man ser till centrala Hästveda.
Har varken kommun eller region något intresse av att det bor folk på landsbygden? Ska alla klumpa ihop sig i hyreshus i städerna så att nästa pandemi får lättare att sprida sig till hela befolkningen? Varför satsades miljontals kronor på att uppföra stationer i bl a Hästveda, Ballingslöv m fl om ingen trafik ska gå därifrån? Stationer som dessutom står och förfaller och ser förskräckliga ut!

Inger Bodelsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se