torsjö live vers2

Ungdomens Hus på T4

Ungdomens Hus på T4

INSÄNDARE. Under flera år har det diskuterats fram och tillbaka kring ett Ungdomens Hus centralt i Hässleholm. Tyvärr har det stannat vid diskussioner och utredningar, ett mönster som går igen när det gäller Hässleholmspolitiken. Från Centerpartiets sida har vi skrinlagt planerna på en helt ny dyr verksamhet centralt i Hässleholm eftersom politiken aldrig kommer till skott och budgetläget är ansträngt. Ungdomens Hus får nämligen inte bli en ny följetong a la nytt badhus.

Vår inriktning är att bevara och vidareutveckla den verksamhet som finns på Markan idag. Vi anser att ett nytt Ungdomens Hus bör förläggas till Markan/T4-matsalen. Då kan vi bygga vidare på en väl fungerande verksamhet och i lokaler som kommunen äger och där investeringskostnaderna blir lägre. Frågan aktualiseras än mer när Markans lokaler behöver både renoveras och uppgraderas för att klara brandskyddet. Här finns det en chans att skapa en bra verksamhet för ungdomarna och läget är faktiskt relativt centralt jämfört med den direkta citykärnan. I vårt budgetalternativ avsatte vi medel för att påbörja en sådan omställning. Om det sedan sker i Markans lokaler eller i T4-matsalen eller både ock är mindre viktigt. Det viktiga är att vi bestämmer att inriktningen är att ett fullvärdigt Ungdomens Hus förläggs till T4.

Johan Hammarqvist, Centerpartiet

Ann-Kristin Johnsson, Centerpartiet

_

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se