torsjö live vers2

Ingen majoritet för att överklaga fiberdom

Ingen majoritet för att överklaga fiberdom

Det är inte troligt att det blir något överklagande av domen som förbjuder kommunen att neka privata aktörer grävtillstånd för fiber. Bilden är från kommunens fibergrävning i Hörja 2017. Foto: Berit Önell

Det finns idag ingen politisk majoritet för att överklaga patent- och marknadsdomstolens dom mot Hässleholms kommun.

Om domen står fast får kommunen inte längre kategoriskt neka privata företag att gräva ner fiber på kommunal mark och inte heller ställa villkoret att företag måste erbjuda fiberanslutning i hela kommunen för att få gräva. Annars blir det vite på 25 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Rättegångskostnaderna uppgår hittills till cirka sex miljoner kronor. Kommunen förlorade i mars 2019 i patent- och marknadsdomstolen och överklagade till patent- och marknadsöverdomstolen som i januari 2020 skickade tillbaka domen för ny prövning eftersom den ansågs för otydlig.

Hela fiberinvesteringen har fått hård kritik av revisorerna, bland annat för den ekonomiska styrningen. Investeringskostnaden förväntas enligt revisionsrapporten bli elva gånger dyrare än vad som först beräknades.

Ett eventuellt överklagande diskuterades på måndagen vid ett telefonmöte mellan kommunalråden, advokaterna och fiberchefen Tony Hadarson. Något egentligt beslut fattades inte.

Tony Hadarson, fiberchef i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

– Den styrande kärnalliansen vill inte överklaga. Hanna Nilsson (SD) har meddelat att SD inte vill överklaga. Således lär det inte finnas majoritet för ett överklagande, berättar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i ett sms till Frilagt.

Han vet ännu inte om det kommer att fattas något formellt beslut.

– Vi har inte landat i den frågan ännu.

Fiberchefen Tony Hadarson säger att beslutet är politiskt.

– Jag har inte varit delaktig i något beslut, men det skulle väl gå ut ett pressmeddelande, säger han.

Han var inte med på hela mötet.

– Jag var med på genomgången av domen, men inte när kommunalråden pratade vidare, berättar han.

När Frilagt ber honom kommentera domen säger han att den i sig inte innebär någon förändring.

Men den säger väl att ni inte får fortsätta att kategoriskt neka privata företag att gräva för fiber?

– Vi har aldrig kategoriskt nekat. Det har funnits kriterier. Men vi kan neka, exempelvis om ett företag vill dra fiber genom en park och vi säger att de ska gräva i trottoaren, säger han.

Kommunen får enligt domen inte kategoriskt neka privata företag att gräva ned fiber på kommunal mark. Foto: Berit Önell

Domstolens slutsats är dock att kommunen kategoriskt och utan individuell prövning nekat privata aktörer grävtillstånd på kommunal mark, vilket både snedvridit och hämmat konkurrensen. Konkurrensverket fick därmed rätt; kommunens agerande strider mot konkurrenslagstiftningen.

– Jag vill egentligen inte yttra mig om det som skett när jag inte var på plats. Jag är också för dåligt insatt juridiskt, säger Tony Hadarson som tillträdde sin tjänst i januari 2019.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se