torsjö live

Ansvariga kände inte till nytt beslut om Markans brandskydd

Ansvariga kände inte till nytt beslut om Markans brandskydd

Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Ungdomens hus, säger att stängning av Markan per automatik är en konsekvens av brandmyndigheternas föreläggande mot Markan, men visste inte att tidsfristen förlängts. Foto: Berit Önell

Det finns ännu inget beslut om att stänga Markan, trots att det framställdes så i kommunens pressmeddelande på onsdagsförmiddagen.

– Det finns inget beslut, men det är en konsekvens av föreläggandet från räddningstjänsten, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Ungdomens hus.

Han förklarar att Markan per automatik stängs om brandskyddet i lokalerna inte åtgärdats senast den 31 december. Han känner inte till att det finns ett nytt beslut som säger 31 mars när det gäller våningsplan två och däröver. Bottenplanet är inte hotat.

Robin Gustavsson lovar att lyssna på ungdomarnas synpunkter, men i första hand om verksamheten, inte om valet av lokal.

Det finns inte heller något beslut om att flytta ungdomsverksamheten till T4-matsalen eller göra om denna lokal till Ungdomens hus. Robin Gustavsson förklarar att det inom kort ska skrivas fram ett förslag till beslut i kommunstyrelsen om att ge styrgruppen ett breddat uppdrag för att titta på matsalsbyggnaden. Därefter krävs ytterligare beslut om renovering med mera.

– Vi får se om den politiska enigheten räcker. Det har diskuterats många olika lokaler för en mötesplats för ungdomar; Kyrkskolan, kulturhuset med flera. Vi skrev fram ett förslag om en utbyggnad vid Stobyvägen, men det gick inte igenom och det har jag förståelse för eftersom det blev väldigt kostsamt, säger han.

SD:s förslag att förlägga ett tillfälligt Ungdomens hus i gamla postterminalen avfärdades också ganska snabbt.

Förslaget att bygga om och bygga ut befintliga hus till ett Ungdomens hus i Stadsparken blev för dyrt. Skiss av Arkitektgården i Kristianstad

Robin Gustavsson konstaterar att det från början var sagt att Markans verksamhet skulle flyttas till det nya Ungdomens hus.

Är det en principsak att stänga Markanhuset?

– Nej, det är inte en principsak. Men jag har själv varit där flera gånger och enligt min uppfattning är det rätt mycket att göra vid där. Men det är inte jag som bedömer det, det är tekniska förvaltningen och tekniska nämnden, säger han.

Slutsatsen är att det blir för kostsamt att renovera Markanhuset.

Tekniska nämnden äger och förvaltar kommunens fastigheter. Men där har inte fattats något formellt beslut om att stänga Markan. Tvärtom arbetades det under hösten med att förbereda åtgärder för att uppfylla räddningstjänstens krav. Flera möten hölls i en grupp med personer från tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten och företaget Brandkonsultbyrån som kommunen har avtal med. 800 000 kronor skulle det kosta att åtgärda bristerna med bland annat nytt brandlarm, en ny trappa och tätare dörrar mot trapphuset. I november ändrades föreläggandet och tidsfristen utökades till den 31 mars.

Bristerna i Markans brandskydd ska vara åtgärdade senast den 31 mars, enligt det nya beslutet. Foto: Berit Önell

När det gäller matsalen har inga utredningar gjorts och inga kalkyler tagits fram. Men förslaget kom enligt Robin Gustavsson upp för att det ansågs för dyrt att åtgärda Markanhuset. Några dagar före jul bjöd han in styrgruppen med politiker från KD, S, SD och L, kommunalråden (M, SD och S) och tjänstemän från flera berörda kommunala förvaltningar till ett möte.

– Vi diskuterade om vi skulle satsa på Markan, säger han.

Han berättar att den gemensamma uppfattningen var att Markan inte skulle öppnas igen efter nyår och att man istället skulle titta på matsalen.

– Oavsett det nu är 31 december eller 31 mars är det kort om tid att ordna en mötesplats för ungdomar. Matsalen skulle kunna fungera som ett framtida Ungdomens hus. Men det behövs en del renovering. Vad gör vi under tiden? Vi tror att vi skulle kunna använda en del av matsalen under renoveringen. Men det finns inga beslut, det är en tanke som vi försökt förankra, säger han.

Han tycker att det är viktigt att säga att ungdomsverksamheten inte ska läggas ner utan endast flyttas.

Långsiktigt är avsikten både att satsa på ett Ungdomens hus och att bevara och underhålla matsalsbyggnaden.

– Oavsett vad vi ska göra med matsalen är den värd att bevara. Ungdomens hus finns också ett beslut att vi ska ha. Det blir kostnader oavsett, säger Robin Gustavsson.

När han får höra om naminsamlingen blir han inte förvånad.

– Så är det ju alltid. Det finns alltid olika åsikter. Vi får väl lyssna av, säger han.

Han förklarar att han vill ha en dialog med ungdomarna.

– Men mer av typen vilken verksamhet som ska drivas. Det är svårt för ungdomar att ha insikter i vilken lokal som är bäst. Det ska beslutas på ett annat plan, säger han.

T4-matsalen kommer att behöva byggas om för att fungera som Ungdomens hus. Markan har dock tidigare arrangerat LAN för datorspelsintresserade ungdomar i matsalen. Arkivbild från höstlovet 2017. Foto: Lotta Persson

Han betonar att Ungdomens hus måste ha lokaler som är flexibla över tid eftersom ungdomsverksamhet och intresseområden skiftar över tid.

Hur blir det med klätterväggen, om den ska vara kvar måste ni väl höja taket på matsalen?

– Det har vi inte diskuterat. Det kanske inte är en byggnad som går att använda till det, säger Robin Gustavsson.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-30 Pressmeddelande om Markan – över 200 namn för bevarande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se