Gruppen-3a-328x120

Pressmeddelande om Markan – över 200 namn för bevarande

Pressmeddelande om Markan – över 200 namn för bevarande

Markan kommer inte att öppnas igen. Det är beslutat, enligt ett pressmeddelande från Hässleholms kommun på onsdagsförmiddagen.

Samtidigt har en aktion för att bevara ungdomsverksamheten i Markanhuset startat. Över 200 personer har skrivit på en namninsamling som startade på tisdagen. I den privata Facebookgruppen Bevara Markan med 231 medlemmar diskuteras hur politikerna ska påverkas för att verksamheten ska få vara kvar i befintlig byggnad.

Pressmeddelandet konstaterar att större delen av kommunens kultur- och fritidsverksamheter på grund av pandemin håller stängt fram till och med den 24 januari.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Men även om pandemins utveckling skulle tillåta en öppning av verksamheterna efter den 24 januari, står det nu klart att Markan inte kommer att öppnas – inte i sina befintliga lokaler, skriver kommunen.

En Facebook-grupp för att bevara ungdomsverksamheten i Markan har startat. Den hade på onsdagsförmiddagen 231 medlemmar.

Pressmeddelandet hänvisar till räddningstjänstens föreläggande om brandskyddsåtgärder. Men uppgiften om att det krävs omfattande åtgärder för att Markans verksamhet ska få fortsätta att bedrivas efter den 31 december är felaktig. Som Frilagt berättade på tisdagskvällen är föreläggandet ändrat och tidsfristen förlängd till den 31 mars, dock på villkor att plan 2 och 3 inte används. Det innebär att plan 1, där det mesta av verksamheten pågått, fortfarande kan användas. Åtgärderna för att häva föreläggandet är kostnadsberäknade till 800 000 kronor. Bland annat krävs ett nytt och heltäckande brand- och utrymningslarm.

Enligt pressmeddelandet är det därför kommunen nu tittar på att istället flytta Markans verksamhet. En möjlig lokal är T4-matsal. Alternativet ska nu utredas.

– Det är tråkigt att vi ska behöva komma i ett sådant här läge. Markan har genom åren betytt så mycket för så många, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Ungdomens hus som i pressmeddelandet bytt namn till styrgruppen för Markan/Ungdomens hus processen.

Han fortsätter dock mer positivt.

– Samtidigt kan vi nu se fram emot något nytt. En verksamhet för de unga i Hässleholm i nya anpassade lokaler i gamla T4-matsalen. Min förhoppning är att vi kan få en bred politisk enighet i denna, för våra ungdomar, viktiga fråga.

Robin Gustavsson (KD), ordförande i styrgruppen för Markan/Ungdomens hus, vill genom en flytt av Markans verksamhet se fram emot något nytt. Foto: Berit Önell
Johan Peltonen (SD), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ser möjligheter både med T4-matsalen som en strategisk och bevandevärd lokal och med bostäder i Markanhuset. Foto: Exakta Creative

Anledningen till att man väljer att titta på en flytt till T4-matsal istället för att åtgärda fastigheten på Markan, är att matsalslokalen ur ett längre perspektiv av kommunen anses strategiskt mer intressant.

– Det behövs en ungdomsverksamhet på stadens västra sida även i framtiden. För oss är det självklart att då placera den i en fördelaktig lokal som är strategisk i området, flyttkarusellen blir smidig då framtida verksamhet flyttar till grannfastigheten, T4-matsalen har ett högt bevarandevärde med sin koppling i området och därmed till Hässleholms historia, säger Johan Peltonen (SD), ledamot i styrgruppen.

– Dessutom ser vi en större möjlighet att utveckla området med bostäder ända från T4 till Åhusfältet, säger han.

Även Socialdemokraterna står bakom flytten.

– Det är viktigt att vi i detta läge inte överger våra ungdomar utan så snart som möjligt kan starta processen med att i dialog med våra unga ta fram såväl en permanent som en tillfällig verksamhet som blir riktigt bra, säger Henrik Backlund (S), också han ledamot i styrgruppen.

Pressmeddelandet är skickat på uppdrag av Robin Gustavsson.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-28 Markan stängs – Ungdomens hus i T4-matsalen

2020-12-29 Ingen kalkyl för Ungdomens hus i T4-matsalen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se