torsjö live vers2

Markan stängs – Ungdomens hus i T4-matsalen

Markan stängs – Ungdomens hus i T4-matsalen

Markan ska inte användas för ungdomsverksamhet mer. Det är en politisk majoritet i kommunen nu överens om. Men inga beslut är fattade. Foto: Berit Önell

Det blir ingen ungdomsverksamhet i Markanhuset på T4-området i Hässleholm efter nyår. Det är en politisk majoritet nu överens om, trots att inga formella beslut har fattats. Kultur- och fritidsnämnden, som ansvarar för Markans verksamhet, har inte haft ärendet på sin dagordning. Ledamöterna fick bara vid sitt sammanträde den 17 december information om att bristerna i fastighetens brandskydd inte ska åtgärdas, vilket innebär att bara bottenplanet får användas.

Ett Ungdomens hus föreslås istället i T4-matsalen strax intill, men tills vidare kan Markans personal fortsätta att leda digitala aktiviteter från ett plan i Markan. På sikt kan huset säljas för att byggas om till bostäder.

Markan har en historia sedan början av 1900-talet då T4, Skånes Trängkår, flyttade från Landskrona till Hässleholm. Sedan 1989 har Markan använts till ungdomsverksamhet. Då grundades Kulturföreningen Markan. Den utvecklades från en husockupation till en kulturförening med öppen verksamhet och fokus på ungas eget skapande. 2001 startade en liten musikfest som utvecklades till Siesta och växte till en stor festival med som mest runt 10000 besökare från hela landet. 2015 gick föreningen, och festivalen med den, i konkurs.

Kommunen tog över och fortsatte med fritidsgård kombinerat med musik och annan kulturverksamhet för unga. Under tiden fortsatte diskussionerna om ett Ungdomens hus i centrala Hässleholm, något som redan diskuterats i flera år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan 2018, då en styrgrupp för ett Ungdomens hus tillsattes, har det diskuterats att flytta Markans verksamhet. Öppettiderna har samtidigt minskat på grund av sparkrav i kultur- och fritidsnämndens budget. Ett förslag på ett nybyggt Ungdomens hus i Stadsparken föll för ett år sedan på kostnaden som beräknades till cirka 25 miljoner kronor. Styrgruppen har sedan sökt efter alternativa lösningar.

Motstridiga besked om brandskydd

Räddningstjänsten dömde i somras ut brandskyddet i Markanhuset och verksamhet på plan två förbjöds. Övriga brister skulle vara åtgärdade till den 31 december i år, men tidsfristen förlängdes nyligen till den 31 mars. Enbart bottenvåningen används nu. Kultur- och fritidsnämnden fick för ett par månader sedan information om att tekniska förvaltningen beräknat att det skulle kosta cirka 800 000 kronor att åtgärda bristerna. Intentionen var då också att göra det, men inget formellt beslut var fattat.

På sista sammanträdet före jul, den 17 december, fick nämnden motsatt besked.

– Nu var det stoppat. Vi fick besked att det blev inga pengar, berättar ledamoten Ann-Kristine Johnsson (C ).

Vem som bestämt det och varför vet hon inte. Hon blev orolig för att ungdomsverksamheten skulle pausas i väntan på ny lokal.

– Jag protesterade högljutt. Att stänga ner är inte acceptabelt, säger hon.

Hela nämnden höll med. Ann-Kristine Johnsson berättar att nämnden bad förvaltningschefen Anders Rosengren, som skulle träffa kommunalråden i ärendet, att ta med sig att nämnden inte accepterar att verksamheten stängs ner.

– Visserligen är den fysiska verksamheten ändå stängd på grund av covid-19, men personalen har suttit på Markan och ordnat digitala aktiviteter, säger hon.

C-förslag om T4-matsalen

Hon säger att hon i nämnden också tog upp sin idé om att använda T4-matsalen till Ungdomens hus. Tillsammans med partikamraten Johan Hammarqvist skrev hon sedan en insändare med förslag om ett Ungdomens hus på T4, antingen i Markanhuset eller matsalsbyggnaden eller bådadera.

T4-matsalen med konferenslokaler kan bli ett Ungdomens hus, enligt det förslag som majoriteten av kommunpolitikerna nu är överens om. Foto: Berit Önell

– De ungarna som har varit med i utredningen har snart egna barn. Vi kan inte bara hålla på och utreda. Men om vi inte har pengar så har vi inte pengar. Jag tycker att verksamheten ligger bra och centralt nog på T4. Det är inte säkert att det bästa är att ha en sådan verksamhet mitt i stadskärnan, säger hon.

”Ett koncept som funkar”

Hon tycker att matsalen är en bra fastighet som dessutom har en stor scen.

– Jag tycker att det finns något att bygga på här med Markans grundidéer. Varför ska vi då starta något helt nytt? Varför flytta in Markans verksamhet i Ungdomens hus? Vi kan göra tvärtom, flytta in Ungdomens hus på Markan. Här har vi ett koncept som funkar. Här har också många duktiga musikprofiler växt upp, till exempel Familjen, säger hon.

Hon tycker att det är dåligt med konsekvenstänket bland de beslutande.

– Man kan inte säga att vi ska stänga en byggnad innan vi vet vad vi ska göra med den verksamhet som finns där, säger hon.

Ingen diskussion om att lägga ner helt

Kultur- och fritidschefen Anders Rosengren försäkrar att det inte blir något avbrott i Markans verksamhet. Personalen kan fortsätta att leda den digitala verksamheten från ett plan i huset.

Kultur- och fritidschefen Anders Rosengren försäkrar att det inte ska bli något avbrott i Markans verksamhet som för närvarande är helt digital på grund av pandemin. Foto: Lotta Persson

– Uppdraget har varit att titta på en del olika saker som ska leda fram till en verksamhet i fysisk form, antingen i Markanhuset eller annan lokalisering. Det har inte varit någon diskussion om att lägga ner helt, säger han.

Han tycker inte att det är konstigt att kultur- och fritidsnämnden inte varit mer involverad i frågan.

– De har blivit informerade om vad som händer, säger han.

Men vem bestämmer om detta?

– Politikerna, som alltid, säger Anders Rosengren.

På frågan om vilka politiker det är svarar han att partigrupperna nu för diskussioner och att styrgruppen för Ungdomens hus har lett arbetet.

”Rätt så överens”

Robin Gustavsson (KD) leder styrgruppen där även politikerna Johan Peltonen (SD), Henrik Backlund (S) och Ingvar Bergman (L) ingår.

– Det är flera beslut som ska fattas, säger han.

Men det blir inte i mellandagarna. Det som kan berättas nu är att det finns en politisk överenskommelse om att satsa på ett Ungdomens hus i T4-matsalen.

– Jag tror att vi politiskt sett också var rätt så överens om att vi inte skulle renovera Markan för fortsatt ungdomsverksamhet, säger Robin Gustavsson.

Robin Gustavsson (KD) leder styrgruppen för Ungdomens hus. Foto: Berit Önell

De som är överens är enligt Robin Gustavsson kommunstyrelsens arbetsutskott (kommunalråden) och styrgruppen.

– Vi sa när vi träffades att vi utgår ifrån att vi inte ska fortsätta använda Markan. Därför måste vi ha en plan B för barn och ungdomar. Då lyfte vi T4-matsalen som är en stor byggnad med både matsal och konferenslokaler, förklarar han.

Han bedömer att lokalerna behöver viss renovering, men att de delvis går att använda under tiden, och att de är bevaransvärda i vilket fall.

– Det är en viljeinriktning, säger han.

Varför tas inte besluten i vanlig demokratisk ordning?

– Eftersom vi säger att vi inte vill. Vi har diskuterat förslag och sedan måste det också tas i vanlig ordning. Vi kommer att skriva fram ett ärende, säger Robin Gustavsson.

Större kostnader för renovering av Markan

Han förutsätter att det skulle ha blivit större kostnader för att renovera Markan än de 800 000 kronorna för brandskyddet.

Robin Gustavsson förutsätter att alla politiker är informerade eftersom det finns företrädare för kommunfullmäktiges tre block i styrgruppen. Alla partier är dock inte representerade och alla tillhör inte heller ett block. Både Centerpartiet och Folkets väl står oftast utanför blocken även om de ingått tekniskt valsamarbete med de rödgröna respektive SD.

– Jag utgår ifrån att de informeras, säger Robin Gustavsson.

När det gäller kultur- och fritidsnämndens delaktighet påpekar han att Johan Peltonen är förste vice ordförande i nämnden och att även Anders Rosengren varit med i styrgruppen.

Han säger att en hel del ärenden i Hässleholms kommun går i stå.

– Därför är det bra att bjuda in för en bredare diskussion. Det är ingen idé att sätta igång något som man inte har stöd för, säger han.

Kan tänka sig lägenheter i Markanhuset

Enligt Robin Gustavssom har Markans framtida användningsområde inte diskuterats, men han tycker personligen att det hade varit bra att bygga lägenheter. Byggnaden är q-märkt och får inte rivas eller förändras utvändigt.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) har tidigare sagt till Frilagt att hon befarar att Markan är för illa däran för att renoveras och att det hade varit bättre att sälja fastigheten till någon som vill bygga om till lägenheter.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) håller med, men även han betonar att det inte finns någon överenskommelse om detta.

– Jag tycker också att det är en god idé att det blir lägenheter där. I så fall får vi avyttra fastigheten, antingen till Hässlehem eller privat. Kommunen bygger inte lägenheter.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tycker, liksom Hanna Nilsson (SD) och Robin Gustavsson (KD), att lägenheter i Markanhuset är en god idé. Men detta finns det ingen överenskommelse om.

Ingen intressent har hittills hört av sig.

– Inte till mig i alla fall, det är ingenting jag känner till, säger Lars Johnsson.

Han tycker inte att det är konstigt att politikerna pratar ihop sig innan ärenden tas upp formellt.

– Det är så det fungerar, säger han.

Men här får kultur- och fritidsnämnden väldigt sen information?

– Samtidigt finns det ingen verksamhet nu på grund av pandemin, säger Lars Johnsson.

Han hänvisar till styrgruppen för Ungdomens hus.

– Markan är en del av Ungdomens hus, det hänger ihop. Det är styrgruppen som ska kommunicera och komma med förslag. Kultur- och fritidsnämnden har representanter i styrgruppen. Det här kommer slutligen att landa på kommunfullmäktiges bord eftersom styrgruppen tillsatts där, säger han.

Men normalt sett hade väl inte kommunfullmäktige behövt ta ställning till om Markans brandsäkerhet skulle åtgärdas?

– Inte egentligen, men nu blir det en del av styrgruppens uppdrag.

Han menar att det fanns risk för en kortsiktig lösning om brandskyddet hade beslutats för sig.

– Vilket brandskydd som behövs beror på vilken verksamhet det blir i huset sedan, konstaterar han.

T4-matsalen ser han som lämplig för både Markans nuvarande verksamhet och för Ungdomens hus.

– Det är inte fel om vi löser det både kort- och långsiktigt, säger han.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln är korrigerad efter nya uppgifter om kraven på brandskyddsåtgärder i Markanhuset. Bottenvåningen får användas, men åtgärder krävs senast den 31 mars för att övriga våningar ska kunna öppna.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se