torsjö live

Få vaccindoser till Skåne – ändå svårt att hinna vaccinera

Få vaccindoser till Skåne – ändå svårt att hinna vaccinera

Den skånska sjukvårdspersonalen har svårt att hinna med att vaccinera mot covid-19. Därför ska Region Skåne nu upphandla externa vaccinationsmottagningar. Det stod klart på måndagen.

Ändå fick regionen bara 425 doser vaccin inför vaccinationsstarten på söndagen. Förhoppningen är nu att ytterligare 5 000 doser kommer inom ett par dagar och därefter 10 000 per vecka till och med vecka 4.

Äldre på boenden i storstäderna står först på tur. När vaccinet kommer till Hässleholm är ännu för tidigt att säga.

Beslutet om upphandlingen fattades av hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott på måndagen. Något datum för när de externa aktörerna ska komma in finns ännu inte.

– Vi har diskuterat hur vi ska lösa det här på bästa sätt. Vi har arbetat med kravspecifikationerna en tid och upphandlingen ska göras så fort som möjligt, men datum är inte klart, säger nämndens ordförande, regionrådet Gilbert Tribo (L).

Alla vuxna, boende i Sverige, som fyllt 18 år samt barn och ungdomar under 18 år som tillhör en riskgrupp ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021. Foto: Region Skåne

Han förklarar att det finns ett antal möjliga externa leverantörer i Skåne, även mobila.

– Med mobila mottagningar skulle vi kunna komma ut till mindre orter. Det här är en öppen upphandling för att lösa allt på bästa sätt. Vi kommer att behöva ha en mångfald av aktörer och det kommer att tarva lite tid för att genomföra allt på ett smittsäkert sätt, säger han.

Varje person behöver två doser av vaccinet med tre veckors mellanrum.

Skåne har 1,3 miljoner invånare och målsättningen är att alla ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021. En alldeles för låg målsättning, enligt Gilbert Tribo.

– Jag har varit kritisk till det hela tiden. Jag hade önskat att man sagt första kvartalet, säger han.

Samtidigt förstår han inte att ingen kan garantera hur många vaccindoser regionerna kommer att få.

– De garanterar ingenting. Vi har deltagit i en gemensam upphandling i EU, men det var tal om betydligt fler vaccindoser än de 425 vi fick, säger han.

Dessa är redan slut. Först ut att få vaccinet på söndagen var 300 äldre och personal på särskilda boenden i Helsingborg.

– Vi började där det var allra störst smittspridning. Det var en helt medicinsk bedömning om var det gör mest nytta, säger Gilbert Tribo.

När vaccinet kommer till Hässleholm är än så länge okänt.

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. Foto: Region Skåne/Bengt Flemark

Så fort mer vaccin kommer ska vaccineringen fortsätta på särskilda boenden i Malmö, Lund och Kristianstad. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella plan ska dessa prioriteras högst. Därnäst kommer personer med hemsjukvård och hemtjänst samt personal där, vuxna som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård eller hemtjänst, övrig hälso- och sjukvårdspersonal och personer i riskgrupp, inklusive alla över 70 år.

– Det kommer att dröja länge innan vi kan vaccinera andra, säger Gilbert Tribo.

För de första grupperna finns redan en plan som gjorts upp tillsammans med primärvården.

– Vi ger en särskild ersättning på 150 kronor per stick till vårdcentralerna, förklarar Gilbert Tribo.

Det är Pfizer-Biontechs vaccin som har kommit och som väntas till och med vecka 4.

– 10 000 doser per vecka, det är det vi vet nu, men det kan ändra sig, säger Gilbert Tribo.

Han hoppas att ytterligare ett vaccin, Moderna, ska komma inom kort och levereras i större mängder.

Båda sorterna är så kallade mRNA-vaccin. De innehåller den genetiska koden för delar av viruset som sätter fart på kroppens immunförsvar. Hur länge immuniteten varar är oklart, likaså om en vaccinerad person fortfarande kan smitta andra.

Gilbert Tribo säger att ingen ännu vet om immuniteten varar hela livet eller kortare tid. Det finns dock flera forskningsstudier som visar att antikroppar finns kvar kort tid, ofta mindre än ett halvår, hos personer som haft covid-19.

– Jag ska inte gissa. Men det finns ju både antikroppar och T-celler. Det finns också de som blivit smittade två gånger, säger Gilbert Tribo.

Han försäkrar dock att Region Skåne har en beredskap för att det kan bli aktuellt att vaccinera om personer efter viss tid.

– Absolut, när vi ser hur länge immuniteten varar, säger han.

Men de största utmaningarna nu menar han är att få så många som möjligt att gå och vaccinera sig.

– Vi vill inte att människor avstår på grund av långa väntetider. Vi vill kunna vaccinera alla så fort det går, säger han.

Han är däremot inte särskilt orolig för att folk inte ska vilja bli vaccinerade.

– Skåningar är generellt duktiga på att vaccinera sig. 63-65 procent av riskgrupperna brukar ta influensavaccinet. Det är cirka tio procentenheter över resten av Sverige, säger han.

När det gäller covid-19 brukar det sägas att 65-70 procent behöver vaccinera sig för att viruset ska bemästras.

– Vi uppmanar till och med dem som haft covid-19 att vaccinera sig för att få ett bättre skydd, säger Gilbert Tribo.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se